Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy khảo sát điều kiện về cơ sở vật chất tại trường học

Chiều ngày 18/4/2022, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi khảo sát các điều kiện về cơ sở vật chất tại các trường học ở xã Quảng Lâm và Quảng An. Cùng đi có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan.

Theo báo cáo về nhu cầu sửa chữa, nâng cấp bổ sung các hạng mục, công trình trường học giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã Quảng Lâm và Quảng An có 6/6 trường học với tổng số công trình đề xuất đầu tư trong giai đoạn là 17 công trình, kinh phí thực hiện 54,416 triệu đồng. Trong đó, tại Quảng Lâm: có 8 hạng mục, công trình cần sửa chữa, nâng cấp bổ sung; tại Quảng An: có 9 hạng mục, công trình cần sửa chữa, nâng cấp bổ sung ở các cấp học.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy khảo sát tại trường THCS Quảng An

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế và nghe báo cáo đề xuất về nhu cầu sửa chữa, nâng cấp bổ sung các hạng mục, công trình tại các trường học trong giai đoạn 2022-2025 ở các xã Quảng Lâm và Quảng An, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các xã, các trường học phối hợp với Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn của huyện để lập quy hoạch chi tiết các hạng mục, công trình cần đầu tư nâng cấp bổ sung, sửa chữa có quy mô cụ thể, tầm nhìn quy hoạch giai đoạn 2022 – 2025. Đối với các trường chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, đặc biệt các công trình cần sửa chữa, nâng cấp bổ sung trong năm 2022 để đạt tiêu chí trường chuẩn tối thiểu theo quy định, Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn của huyện cần có phương án để sửa chữa, nâng cấp bổ sung ngay nhằm đáp ứng được các nhu cầu về phòng học và các công trình phụ trợ khác, để đạt tiêu chí NTM nâng cao ở các địa phương. Qua đó, nhằm đảm bảo công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo tại các xã vùng cao và trên địa bàn toàn huyện giai đoạn 2022-2025 theo nhu cầu và đảm bảo tiết kiệm, sử dụng những hạng mục đã được đầu tư nâng cấp từ những năm trước.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời