Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ An ninh, Đảng ủy Công an huyện

Ngày 5/9/2023, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã tới dự sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2023 tại Chi bộ An ninh, Đảng ủy Công an huyện. Cùng dự có lãnh đạo Công an huyện, Văn phòng Huyện ủy.

Đảng viên chi bộ tham gia thảo luận

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã phổ biến, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên; đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Chi bộ tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tích cực trao đổi, thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện thời gian tới. Đồng thời, Chi bộ đã biểu quyết thông qua nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 9/2023.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt Chị bộ An ninh, Đảng ủy Công an huyện

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ An ninh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Chi bộ An ninh cần tiếp tục làm tốt công tác bám nắm địa bàn, bám nắm đối tượng, quan tâm đến lĩnh vực anh ninh không gian mạng, an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Quan tâm triển khai các giải pháp liên quan đến xây dựng lực lượng an ninh nhân dân. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an huyện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ; quan tâm đến công tác giám sát, quán triệt các quy định của các cấp, phân công nhiệm vụ phù hợp cho các đảng viên. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an huyện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự để kịp thời chỉ đạo giải quyết các việc phát sinh từ cơ sở tạo môi trường ổn định góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đảng ủy Công an huyện cần quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, dự sinh hoạt tại chi bộ công an các xã, thị trấn.

Quốc Nghị