Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Đảng ủy xã Đầm Hà

Ngày 3/1/2019, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy xã Đầm Hà.

Trong năm 2018, Đảng ủy xã Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và huyện đến đảng viên và nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt  hiệu quả cụ thể:  Về sản xuất nông, lâm, thủy sản: tổng diện tích gieo trồng được 898,7 ha, đạt 100,1% so với KH; duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm; tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản được 3.350,5 tấn, bằng 112,5% KH; tổng giá trị thu nhập từ sản xuất nông, lâm, thủy sản, doanh nghiệp, HTX, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ và các khoản thu khác của xã đạt 215,9 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 8.113,3 triệu đồng đạt 115,3% KH. Quan tâm chỉ đạo rà soát, nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn kiểu mẫu đạt nhiều kết quả; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, xây dựng cơ bản được quan tâm triển khai thực hiện; lĩnh vực văn hóa, công tác giáo dục, y tế được quan tâm triển khai thực hiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, trong năm đã kết nạp được 7 đảng viên mới, duy trì nhât thê hóa 9/9 thôn Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; trong công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng  và đảng viên được thực hiện đúng quy định, năm 2018 có 3/12 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 25%, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 9/12 bằng 75%, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 18,75%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 81,75%. MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổi  mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Đầm Hà đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ xã cần cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ huyện để đưa vào chương trình công tác năm để thực hiện; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quanm đơn vị; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng đối với các chi bộ và đảng viên; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, khai thác khoáng sản và thủy sản. Về phát triển kinh tế cần tập trung vào các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất. Đối với đơn vị là một xã ven biển nên cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 18 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 09 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn huyện. Tiếp tục quan tâm khôi phục các nét văn hóa, bản sắc riêng của xã; nâng cao công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường công tác bảo vê môi trường, tài nguyên khoáng sản, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã.

Đảng ủy xã Đầm Hà khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Đầm Hà đã khen thưởng cho 3 tập thê và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2018.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH