Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

ĐỒN ĐEN, DI TÍCH LỊCH SỬ CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN

Đồn Đen, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nơi ghi dấu nhiều chiến công của quân và dân huyện Đầm Hà trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Đồn Đen là một trong 5 di tích của huyện Đầm Hà nằm trong danh mục kiểm kê di tích của tỉnh Quảng Ninh.

Trải qua gần 100 năm lịch sử, nhiều công trình trong khu di tích Đồn Đen đã xuống cấp và cần phải tu bổ, tôn tạo lại.

Di tích lịch sử Đồn Đen được đầu tư tu bổ, tôn tạo từ tháng 10 năm 2018 bao gồm: hệ thống kè chắn đất, cống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, đường… đến nay đã cơ bản hoàn thiện.

Các Đài quan sát phía đông, tây, nam, bắc, hệ thống các hầm, tường thành… của di tích vẫn được giữ nguyên vẹn.

Sau khi công trình hoàn thành, đây sẽ là điểm tham quan du lịch lịch sử của huyện Đầm Hà, là di tích lịch sử cách mạng có giá trị giáo dục truyền thống lịch sử cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH