Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân

Ngày 9/11, Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân.

Tại buổi đối thoại, đại diện Cơ quan UBKT – Thanh tra huyện đã thông báo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Hoàng Liên Sơn – phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà và bà Bùi Thị Đa, thôn Xóm Khe, xã Đại Bình. Theo đó, ông  Hoàng Liên Sơn khiếu nại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện Đầm Hà về việc thu hồi và hủy bỏ một phần Quyết định số 1414/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND huyện Đầm Hà, cụ thể: không đồng ý với lý do thu hồi, hủy bỏ nội dung giao đất. Bà Bùi Thị Đa khiếu nại hành vi của UBND xã Đại Bình trong việc chưa thực hiện trả lại đất cho gia đình bà theo Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện Đầm Hà (trả lại 300m2 đất nông nghiệp trước đây cho mượn để làm nhà văn hóa thôn Xóm Khe) do hiện nay thôn Xóm Khe đã có nhà văn hóa mới, không sử dụng nhà văn hóa cũ.

Đối thoại với bà Bùi Thị Đa để giải quyết khiếu nại

Qua gặp gỡ, đối thoại đã làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với đơn khiếu nại.

Các hộ dân tham gia ý kiến tại buổi đối thoại

Đại diện các đơn vị liên quan tham gia ý kiến tại buổi đối thoại

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)