Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đội Quản lý thị trường số 2, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân thực hiện ký cam kết phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025

Trong thời gian qua, Đội Quản lý thị trường số 2 đã luôn bám sát cơ sở, phối hợp và trao đổi thông tin thường xuyên với UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban thuộc huyện nắm sát diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 8/6 Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra tổng 30 cá nhân và tổ chức với tổng số tiền phạt 102.324.825: có 07 vụ vi phạm về hàng giả; 05 vụ vi phạm về ATTP; 01 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá; 03 trường hợp vi phạm về điều kiện kinh doanh; 01 vụ vi phạm về hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và kiểm tra định kỳ 15 trường hợp, xử phạt VPHC 02 trường hợp đồng thời thực hiện kí cam kết tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đội QLTT số 2 làm việc tại xã Tân Bình

Cùng với công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, Đội quản lý thị trường số 2 tích cực triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp với việc ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với UBND các xã, thị trấn, ban quản lý chợ…về không để hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bày bán công khai, vi phạm tái diễn. Hướng dẫn cách phân biệt hàng giả – hàng thật, hàng không rõ các nguồn gốc xuất xứ đối với người kinh doanh và người tiêu dùng. Qua đó nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức đạo đức kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, góp phần ổn định thị trường, tạo sự cạnh tranh lành mạnh đúng pháp luật, thúc đẩy thị trường phát triển theo đúng định hướng của Nhà nước.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)