Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đổi mới nâng cao chất lượng thảo luận và chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Đầm Hà khóa V

Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Đầm Hà khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được tổ chức thành công với 11 nghị quyết được thông qua, tại kỳ họp này HĐND huyện đã chú trọng thực hiện hiệu quả nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, hướng tới giải quyết các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, cũng như hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, giải quyết kịp thời những vướng mắc, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.  

Trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V,Thường trực HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các báo cáo trình tại kỳ họp cũng như các tài liệu liên quan bảo đảm chất lượng, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cần thiết để đại biểu có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị cho nội thảo luận tại kỳ họp. Cùng với đó, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện đã phân tích, lựa chọn những vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, hoặc những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm để tổng hợp đưa vào nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Tại kỳ họp, chủ tọa yêu cầu các đại biểu tích cực phát biểu, tham gia ý kiến thảo luận, nêu cao trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, ý kiến của cử tri và chuẩn bị kỹ nội dung thảo luận sao cho đúng, trúng và phù hợp nguyện vọng cử tri. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, chủ tọa kỳ họp gợi ý một số nội dung trọng tâm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận. Do vậy kỳ họp đã có nhiều ý kiến thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường tập trung đi sâu, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2023, những khó khăn, tồn tại hạn chế cần khắc phục, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giải pháp tăng thu ngân sách, công tác đầu tư công, công tác triển khai các quy hoạch; tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý diện tích đất đai sau GPMB; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiến độ giao khu vực biển; tiến độ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây ăn quả tập trung, phát triển du lịch, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP…

Đại biểu tham gia chất vấn tại kỳ họp

Lãnh đạo UBND huyện trả lời chất vấn liên quan đến công tác thu ngân sách

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn HĐND huyện Đầm Hà đã có những đổi mới, thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của HĐND huyện, nội dung được đưa ra chất vấn đều là những vấn đề mà cử tri quan tâm như: nhóm vấn đề về thu ngân sách và đầu tư công và nhóm vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục Đầm Hà. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp theo hướng hỏi thẳng vào vấn đề được nêu, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ. Các đại biểu chất vấn với tinh thần thẳng thắn, xây dựng. Những vấn đề chư­a nhất trí, đại biểu được trực tiếp đối thoại làm rõ. Chủ tọa kỳ họp cũng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm trả lời chất vấn phải đi thẳng vào nội dung đại biểu chất vấn, giải trình những việc đã làm đư­ợc, ch­ưa làm được, nêu nguyên nhân và có giải pháp khắc phục những tồn tại. Vì vậy đã hạn chế dần cách trả lời chung chung, đùn đẩy trách nhiệm. Chủ tọa kỳ họp đã kết luận từng nội dung cụ thể, yêu cầu lộ trình thực hiện. Các ban, các tổ và các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát cam kết giải quyết của lãnh đạo các đơn vị trước kỳ họp. Sự đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được các đại biểu HĐND, cử tri trong huyện đồng tình, ủng hộ  qua đó giải quyết dứt điểm, kịp thời những vấn đề tồn tại, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn về nhóm vấn đề liên quan đến công tác giáo dục

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp, HĐND huyện Đầm Hà đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương góp phần nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)