Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn thanh niên cần phát huy vai trò là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện ngày 11/3 về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, quý I/2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Thường trực Huyện ủy, triển khai linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên thanh niên và nhân dân các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, cài đặt phần mềm theo dõi sức khỏe toàn dân NCOVI, Bluezoner; đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện; huy động lực lượng tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chăm sóc, trồng mới trên 5000 cây xanh, 7000 cây hoa các loại; hoàn thành 9 công trình thanh niên cấp cơ sở, 6 công trình thanh niên cấp huyện chào mừng Đại hội Đảng các cấp với tổng trị giá 590 triệu đồng. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được triển khai sâu rộng. Thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên, Đoàn thanh niên huyện đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân nguồn vốn vay cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế; tổng dư nợ nguồn vốn vay do Đoàn thanh niên quản lý là 30,1 tỷ đồng với 14 tổ, 504 hộ vay. Công tác đào tạo nghề, giời thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên được quan tâm. Các phòng trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được quan tâm đổi mới nội dung, hình thức. Tổ chức Đoàn – Hội – Đội đươc củng cố, kiên toàn. Đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả các mô hình, đổi mới hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên; bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đoàn thanh niên cần phát huy vai trò là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên, định hướng, hướng dẫn, tổ chức hoạt động cho thanh niên; tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt Đoàn, thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế của huyện đề lựa chọn các giải pháp, xác định mục tiệu, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm, định hướng cho thanh niên; quan tâm giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, hội viên; rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức Đoàn, xây dựng chi đoàn bền vững làm nòng cốt. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó phải xác định rõ lộ trình, biện pháp, nhiệm vụ cụ thể. Tập trung xây dựng gương điển hình thanh niên, thiếu niên tiên tiến, tiêu biểu làm theo lời Bác; tích cực tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng phát triển Đảng, tham gia xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác phối hợp; quan tâm đào tạo nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nghề, kỹ năng hoạt động của thanh niên; xây dựng lớp đoàn viên thanh niên mới kế cận xứng đáng với truyền thống của Đoàn và sự nghiệp của Đảng; xung kích, sáng tạo, xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng phát triển.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)