Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn liên ngành của huyện kiểm tra tiến độ xử lý vi phạm về nuôi trồng thủy sản của các xã ven biển

Chiều ngày 29/3/2023, Đoàn liên ngành của huyện đã đi kiểm tra tiến độ xử lý vi phạm về nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi vật liệu nổi theo Quy chuẩn địa phương.

Thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản, từ ngày 25/3/2023, các xã ven biển Đại Bình, Đầm Hà, Tân Lập và Tân Bình đã thành lập các Đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên khu vực biển của địa phương, trong đó tập trung kiểm tra và xử lý đối với các hộ nuôi thủy sản (nuôi hầu) chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, chưa chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nuôi biển theo quy chuẩn địa phương (QCĐP 08: 2020/QN). Đến nay, Đoàn kiểm tra của các xã đang tích cực xử lý di dời, cắt các phao xốp chưa đạt chuẩn vi phạm quy định về nuôi trồng thủy sản trên biển; các hộ nuôi thủy sản (nuôi hầu) đang tích cực chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa HDPE đạt chuẩn, phấn đấu hoàn thành theo KH đã cam kết với các xã. Theo thống kê, từ ngày 22 đến 28/3/2023 các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được hơn 28.000 phao nổi đảm bảo quy chuẩn địa phương (QCĐP 08: 2020/QN).

Các hộ dân đang tích cực đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phao xốp sang phao HDPE đạt chuẩn.

Trong những ngày tới, Đoàn liên ngành của huyện sẽ tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản của các xã ven biển. Đặc biệt, tập trung vào việc xử lý phao xốp của các xã và tiến độ chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi đạt chuẩn của các hộ nuôi thủy sản, đảm bảo các hộ hoàn thành việc chuyển đổi đúng theo cam kết với UBND các xã.

Quốc Nghị