Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Đầm Hà

Ngày 27/9/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Đầm Hà về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Túc – Phó Trưởng ban, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và 1 số cơ quan, đơn vị của huyện có liên quan.

Theo báo cáo, thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Đầm Hà luôn được quan tâm, chú trọng; nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu tại buổi làm việc

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ làm công tác tiếp công dân các cấp luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên; thực hiện tốt việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân như: có nội quy, quy chế tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp công dân, bố trí địa điểm tiếp công dân, niêm yết nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân, lập sổ tiếp công dân theo quy định; đồng thời giải thích tuyên truyền để công dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của huyện, của tỉnh, của Trung ương, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; nhiều vụ việc liên quan đến đơn thư của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã được lãnh đạo huyện nghe, cho ý kiến cụ thể để giải quyết vụ việc. Huyện tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc đơn thư kéo dài, đảm bảo quyền lợi của công dân và phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác GPMB, triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nên đến nay chưa phát sinh đơn thư.

Trách nhiệm của Bí thư cấp ủy được tăng cường, hiệu quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân ngày càng tốt hơn: Tất cả các kiến nghị (kể cả kiến nghị, phản ánh thông qua các kênh thông tin: người dân trao đổi, phản ánh với Bí thư cấp ủy qua điện thoại, qua các tổ chức đoàn thể, ..vv) và khiếu nại, tố cáo gửi tới cấp ủy, Bí thư cấp ủy đều được quan tâm xử lý. Đồng thời đồng chí Bí thư cấp ủy hàng tuần đều dành thời gian đi kiểm tra thực tế tại các địa điểm có kiến nghị của người dân làm cơ sở cho việc chỉ đạo giải quyết thấu đáo, triệt để những nội dung phản ánh kiến nghị của nhân dân. Một số đơn thư, khiếu nại kéo dài nhiều năm được giải quyết.

Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và cấp xã ngày càng được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo có phương tiện và trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công tác tiếp công dân; cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân cấp huyện, cấp xã đều có trình độ phù hợp với nhiệm vụ tiếp công dân. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh đã được giải quyết cơ bản kịp thời; các vụ việc phức tạp, kéo dài tiếp tục được quan tâm chỉ đạo phối hợp giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Túc – Phó Trưởng ban, Ban Nội chính Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy, kết luận buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Túc – Phó Trưởng ban, Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Đầm Hà. Đề nghị địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở và rà soát lại các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp tốt với cơ quan, ban ngành tỉnh giải quyết các vụ việc khó khăn, kéo dài trên địa bàn. Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp đầy đủ hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Đại Bình

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đại Bình và Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quốc Nghị