Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại Đầm Hà

Ngày 20/7,  Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã có chương trình làm việc với Huyện ủy Đầm Hà về kiểm tra, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 05/8/2019 của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, công tác dân vận của cấp uỷ, chính quyền huyện Đầm Hà đã từng bước được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, gần dân, trọng dân. Quy chế dân chủ tiếp tục được mở rộng và phát huy, nhận thức xã hội và ý thức chính trị của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật có nhiều tiến bộ, dân chủ trong đời sống xã hội được thực hiện tốt hơn. Cấp uỷ, chính quyền từ xã đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội.

Công tác dân vận được thực hiện với phương châm: “Tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ đi đầu, nhân dân hưởng ứng”. Từ cách làm đó công tác vận động quần chúng đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo ra những động lực mới trong phong trào thi đua, huy động được cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, các doanh nghiệp, người dân tham gia làm công tác dân vận, tạo sự thống nhất trong đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội, góp phần huy động được sức mạnh, nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đoàn kiểm tra làm việc với Huyện ủy Đầm Hà

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, ngày càng có hiệu quả, rõ nét, gắn với từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều mô hình “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và hiệu quả thiết thực”, có sức lan toả mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả mà Huyện uỷ đã đạt được sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- TU, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đoàn kiểm tra yêu cầu, trong thời gian tới, bên cạnh việc khắc phục một số tồn tại hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, Huyện uỷ cần bám sát nội dung công tác dân vận chính quyền của cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại UBND thị trấn Đầm Hà

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã làm việc với Đảng ủy thị trấn Đầm Hà về kiểm tra đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- TU, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”.

                                                                                 Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)