Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 9/11, Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh do đồng chí Lý Văn Thành, Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình tổng thể dân tộc thiểu số năm 2023; công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024; nhu cầu hỗ trợ nước nước sạch; công tác thực hiện giao đất, giao rừng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Làm việc với Đoàn có đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, các xã liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đầm Hà đã báo cáo với Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh về tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình tổng thể dân tộc thiểu số năm 2023; công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024. Theo đó huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp phân quyền, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình. UBND các xã, thị trấn đã tập trung xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ, triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả. Công tác quán triệt, tuyên truyền về Chương trình được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Về kết quả, tiến độ phân bổ, thực hiện, giải ngân: năm 2023 huyện Đầm Hà có 1 công trình chuyển tiếp là tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện đi xã Quảng Lâm, tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ là 92 tỷ đồng còn lại ngân sách huyện; năm 2022 tỉnh đã phân bổ là 53,894 tỷ đồng giải ngân 100%; năm 2023 phân bổ 34 tỷ giải ngân được 34 tỷ đồng đạt  100%; công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Năm 2023 huyện khởi công mới các công trình như nâng cấp Hệ thống cấp nước sạch Siềng Lống cho 4 bản, xã Quảng Lâm; nhà Văn hóa bản Tài Lý Sáy, bản Siềng Lống, xã Quảng Lâm; cống Suối Mắm đi xã Quảng An; kiên cố hóa kênh tưới thôn An Sơn, xã Quảng An; nhà văn hóa thôn Mào Sán Cáu, xã Quảng An; Hệ thống cấp nước sạch cho 7 thôn xã Quảng An. Tổng 6 công trình với tổng mức đầu tư là 53,159 tỷ đồng. ngân sách tỉnh 42,527 tỷ đồng, ngân sách huyện 10,632 tỷ đồng.

 Về công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024, các xã xây dựng các mô hình phát triển sản xuất như mô hình liên kết sản xuất trồng quế Hợp tác xã Quế Lâm; Dự án phát triển sản xuất cây dược liệu (Bách bộ) gắn với liên kết sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm tại xã Quảng An; xã Dực Yên đăng ký mô hình sản xuất, phát triển cộng đồng cây chanh leo; Huyện cũng đã đề xuất với tỉnh tổng kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi với tổng nhu cầu kinh phí: 91,391 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh: 75,460 tỷ đồng.

Việc vực hiện các chính sách giao đất, giao rừng, hiện đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, nước sạch, các chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được huyện Đầm Hà quan tâm triển khai thực hiện tốt, tình hình kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đã có bước chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng được đầu tư và nâng cấp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Lý Văn Thành, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lý Văn Thành, Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Đầm Hà trong triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình tổng thể dân tộc thiểu số năm 2023, đặc biệt là tỷ lệ giải ngân nguồn vốn của huyện đạt ở mức cao, đồng thời đề nghị huyện quan tâm rà soát các dự án; đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2024 huyện cần triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy trình, để sớm được tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện; Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 cần sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, các công trình về giáo dục, nước sạch phục vụ người dân; tiếp tục quan tâm thực hiện đề án giao đất giao rừng đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có phương án cụ thể đối với những hộ chưa thực hiện được giao đất, giao rừng; về những đề xuất kiến nghị của huyện Đầm Hà, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu để báo cáo Sở Kế hoạch đầu tư và các sở, ngành của tỉnh.

Cùng ngày Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại một số xã trên địa bàn huyện.

                                                                Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)