Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 06 tại huyện

Sáng ngày 13/4/2022, Đoàn công tác của UBND Tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh về phát triển bền vững kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đầm Hà. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện và các địa phương, cơ quan liên quan làm việc với đoàn. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh được huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; các cơ quan, ban ngành, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện. Công tác quán triệt, truyền thông, tuyên truyền về Nghị quyết được triển khai sâu rộng, đã phát huy hiệu quả, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao của cộng đồng, người dân, nhất là người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong triển khai thực hiện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 06 của huyện

Sau gần một năm triển khai thực hiện NQ, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần tích cực trong phát triển KT-XH, bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của huyện. Trong đó, huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp chệnh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu đồng bộ, thực hiện tốt liên kết vùng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phát triển toàn diện y tế, giáo dục và đào tạo gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập; giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; khơi dậy tinh thần tự lực và vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của đồng bào với Đảng, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Quảng An

Đồng chí Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban dân tộc tỉnh, trưởng đoàn công tác phát biểu

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong triển khai thực hiện NQ 06 của BCH Đảng bộ Tỉnh. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và định hướng một số nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ Tỉnh và các chương trình, kế hoạch của UBND Tỉnh về phát triển bền vững kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện thời gian tới.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH