Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn công tác của huyện kiểm tra công tác chuẩn bị cho thẩm định huyện nông thôn mới nâng cao

Chiều ngày 24/11/2023, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho thẩm định huyện đạt nông thôn mới nâng cao. Cùng đi có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra thực tế các tuyến, điểm mà UBND huyện dự kiến đưa Đoàn thẩm định NTM của Trung ương đi để khảo sát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao của huyện. Đoàn công tác của huyện đã tiến hành khảo sát các chỉ tiêu, tiêu chí trong lĩnh vực môi trường như Nhà máy xử lý rác thải, khu xử lý nước thải tập trung, các công trình nước sạch, điểm cung cấp nước tập trung; kiểm tra hệ thống giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, bản; trung tâm văn hóa các dân tộc huyện và trung tâm VH-TT các xã.

Đoàn công tác kiểm tra tại cơ sở sản xuất rượu khoai (sản phẩm OCOP) của HTX Quế Lâm, xã Quảng Lâm

Kiểm tra tại Trung tâm VH-TT xã Tân Lập

Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm văn hóa các dân tộc huyện

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các xã tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp dọc các tuyến đường, các khu dân cư, nhà văn hóa thôn, bản. Tập trung rà soát lại các nội quy, quy chế hoạt động tại các trung tâm VH-TT các xã, nhà văn hóa các thôn, bản và các trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện. Đối với Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Bảo Linh tăng cường công tác vệ sinh các tuyến đường và hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải Dực yên. Ban quản lý Chợ trung tâm quan tâm đến việc xử dụng, vận hành Khu xử lý nước thải tập trung. Các ngành tập trung rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí mà ngành được giao phụ trách để có kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện. MTTQ và các hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tăng cường công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp. Các cơ sở sản xuất tập trung rà soát, đảm bảo các nội dung theo quy định của các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. UBND huyện chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ cho công tác kiểm tra, khảo sát của Đoàn thẩm định NTM Trung ương.

Quốc Nghị