Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với huyện Đầm Hà

Chiều ngày 16/6, Đoàn công tác cúa Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Huyện uỷ Đầm Hà về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tham dự có đồng chí Hoàng Bá Hướng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và trưởng các tổ chức chính trị – xã hội; Bí thư Đảng uỷ các xã Đầm Hà, Tân Lập Tân Bình và Thị trấn Đầm Hà.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe BTV Huyện uỷ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo báo cáo những năm qua, Huyện uỷ Đầm Hà đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các đề án, nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và hệ thống chính trị ở cơ sở. BCH, BTV Huyện uỷ đã ban hành: 03 nghị quyết, 04 chỉ thị, 03 quy chế, 03 quy định, 10 chương trình, 52 kế hoạch, 173 quyết định và 1098 văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW, Quy định 04 – QĐ/TU về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XII) trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng.  Công tác xây dựng  tổ chức bộ máy biên chế, quản lý đội ngũ cán bộ được quan tâm chỉ đạo, có chuyển biến tốt với những kết quả tích cực. Công tác luân chuyển, đánh giá cán bộ được thực hiện tốt, năng lực, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức được nâng lên; chế độ chính sách đối với cán bộ, công viên chức được thực hiện kịp thời, đầy đủ; đội ngũ Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận phát huy được vai trò, uy tín tạo ra hiệu ứng tốt góp phần vào việc lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả bước đầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết chương trình hành động của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại buổi làm việc

Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận và báo cáo các vấn đề xoay quanh những thuận lợi, hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở như:

Việc ghi chép sổ sách, viết bài thu hoạch sau khi học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; quản lý và nắm bắt tình hình đảng viên; tổ chức sinh hoạt chi đoàn và thực trạng sinh hoạt đảng ở thôn, xã; cách làm linh hoạt, chủ động trong sinh hoạt Đảng đối với các đối tượng Đảng viên; Công tác quy hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, bố trí điều động luân chuyển cán bộ và thi hành kỷ luật đảng; chế độ chính sách đối với cán bộ đảng viên, chất lượng chỉ tiêu đạt được của các mô hình khác liên quan đến mô hình cơ quan khối, đề xuất kiến nghị với các thành viên khối v.v.

Đồng chí Hoàng Bá Hướng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Bá Hướng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao về công tác chuẩn bị đầy đủ báo cáo, những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí khẳng định Huyện uỷ Đầm Hà đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, cách làm sáng tạo, tổng rà sát nguồn phát triển đảng, thành lập các chi bộ ngoài nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, chi bộ trường học trong thời gian qua. Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá xêp loại với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện tốt. Đồng chí đề nghị Huyện uỷ Đầm Hà bổ sung các nội dung mà đoàn đã tham gia thảo luận về số liệu đánh giá đảng viên cho đảng bộ trong các năm, giải quyết chế độ chính sác cho cán bộ đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các đoàn thể cần có các giải pháp đồng bộ. Bổ sung đề án kế hoạch trong công tác xây dựng Đảng để cân đối với các nội dung trọng tâm khác.Tất cả các nội dung liên quan đến mô hình mới, cơ quan khối cần tiếp tục thực hiện.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)