Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Để có những văn kiện Đại hội tốt nhất

dai bieu thao luan

Tiếp tục chương trình Đại hội, chiều ngày 12/5, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ về Báo cáo chính trị; Dự thảo Nghị quyết; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội đã chia 5 tổ thảo luận. Đa số các ý kiến đều nhất trí cao với các nội dung trong Dự thảo Văn kiện. Các ý kiến tham gia phát biểu đã làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và bài học kinh nghiệm, đồng thời cụ thể hóa hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại biểu Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu thảo luận tại tổ

Đại biểu Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện Đầm Hà cho rằng: “Chủ đề Đại hội lần này đã thể hiện được tư duy, tầm nhìn của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, phản ánh mục tiêu, phương hướng cơ bản, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, nhân dân huyện Đầm Hà trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo… Một trong rất nhiều giải pháp mà Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được các kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đó là công tác tư tưởng của Đảng bộ huyện. Công tác tư tưởng luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị gắn liền với xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…”

Trung tá Tiêu Quang Hợp, Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện khẳng định: “Dự thảo các văn kiện của Trung ương đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, nội dung đầy đủ, khoa học, khách quan, toàn diện có tính khái quát cao, thể hiện tư duy sáng tạo của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí tham gia góp ý vào một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Sáng ngày 13/5, Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường, tham gia ý kiến vào đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa XXV và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)

Trả lời