Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Chiều ngày 30/11/2022, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp của UBND huyện để nghe báo cáo tiến độ xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Dự họp có đồng chí Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng và thi công đối với một số công trình trong năm 2022. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tính cả sau khi bổ sung vốn là 472 tỷ 234 triệu đồng, trong đó vốn trung ương hỗ trợ là 43 tỷ đồng, vốn ngân sách của tỉnh hỗ trợ là 14 tỷ 540 triệu đồng, vốn ngân sách huyện là 414 tỷ 802 triệu đồng, tính đến 29/11/2022 đã giải ngân được 375 tỷ 741 triệu đồng đạt 79,55% KH vốn.  Đối với công tác GPMB các công trình đang được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các xã, thị trấn tích cực triển khai, đến nay nhiều công trình đã GPMB xong và đang được các nhà thầu cho thi công để đảm bảo tiến độ, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình, dự án được thực hiện đảm bảo theo quy định và KH năm 2022.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các công trình còn vướng mắc về GPMB, tập trung chỉ đạo phê duyệt phương án để bồi thường; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cần điều hành linh hoạt hơn trong công tác GPMB các công trình, dự án; các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án, công trình, đảm bảo công tác giải ngân vốn kịp thời theo quy định. Các xã, thị trấn và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện  đẩy nhanh tiến độ GPMB  các công trình, dự án trên địa bàn; đối với các trường hợp kiến nghị về giá bồi thường các đơn vị cho rà soát, kiểm tra lại khối lượng; các trường hợp không cho tổ chức kiểm đếm cần tiến hành cưỡng chế kiểm đếm theo quy định. Các nhà thầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ đối với các công trình, đảm bảo chất lượng trong thi công. Các đơn vị tập trung đẩy nhanh việc giải ngân vốn năm 2022. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các xã, thị trấn và nhà thầu phải lập hồ sơ quyết toán đảm bảo yêu cầu, đúng theo quy định. Phòng KT-HT huyện cần tập trung hỗ trợ trong công tác thẩm định quyết toán. Đối với KH đầu tư năm 2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tập trung hoàn thiện, trình phê duyệt dự án theo KH.

Quốc Nghị