Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phao xốp trong nuôi trồng thủy sản

Để hoàn thành tiến độ chuyển đổi phao xốp trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện sang vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương (QCĐP 08:2020/QN) trước ngày 30/4/2023. Hiện nay, các xã ven biển đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi đảm bảo hoàn thành theo KH đã đề ra.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh và huyện về việc chuyển đổi phao xốp sang phao hợp quy chuẩn, các xã ven biển Tân Lập, Đại Bình, Tân Bình và xã Đầm Hà đã ban hành Thông báo về việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản không phép, xử lý vật liệu nổi bằng phao, xốp không đạt tiêu chuẩn trên khu vực biển do địa phương quản lý. Các xã cũng đã chủ động làm việc với các hộ dân có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển; đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã và thực hiện ký cam kết với các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản trên biển về việc chấp hành nghiêm quy định về sử dụng vật liệu làm phao và lồng nuôi đảm bảo theo quy chuẩn, nuôi trồng đúng theo diện tích được giao. Đến nay, các hộ dân đang tích cực triển khai thực hiện thay thế các vật liệu nổi bằng phao xốp sang phao hợp tiêu chuẩn.

Các hộ dân chuẩn bị phao nhựa HDPE để thay thế cho phao xốp không đạt theo quy chuẩn

Để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi phù hợp với quy chuẩn địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tích cực tuyên truyền chủ trương của tỉnh, huyện trong việc xử lý nuôi trồng thủy sản trên biển, sắp xếp lại các cơ sở nuôi trồng theo quy hoạch, thay thế vật liệu phao xốp bằng vật liệu theo quy chuẩn; đồng thời, yêu cầu các hộ dân tiếp tục khẩn trương thực hiện thay thế các vật liệu nổi bằng phao xốp sang phao hợp tiêu chuẩn, chủ động tháo dỡ, di dời các dàn, lồng nuôi ra khỏi khu vực vi phạm, không nằm trong quy hoạch; các xã tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu đăng ký thuê, giao khu vực biển của các hộ dân để nuôi trồng thủy sản để huyện đăng ký với tỉnh; tiếp tục quy hoạc các vùng, vị trí nuôi đảm bảo an toàn, phù hợp với QH của huyện, của tỉnh để góp phần hoàn thành tiến độ chuyển đổi phao xốp trên địa bàn huyện theo KH đã đề ra.

Quốc Nghị