Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 18/1, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc lễ hội Đình và di sản văn hóa phi vật thể Hát Nhà Tơ (hát Cửa Đình); công tác chuẩn bị Lễ hội đình Đầm Hà, Lễ hội đình Tràng Y năm 2023 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Sau khi được phục dựng, Lễ hội đình Đầm Hà và Lễ hội đình Tràng y được duy trì tổ chức hàng năm, là nơi lưu giữ và trao truyền những giá trị văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh của cộng đồng dân tộc; trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân Đầm Hà. Cùng với các nghi lễ, Lễ hội đình Đầm Hà, Lễ hội đình Tràng Y còn lưu giữ được nhiều câu hát nhà tơ, hát ả đào và những điệu múa cổ như: Múa bông, múa đội đèn, dâng hương,… Năm 2015 hát Nhà Tơ tỉnh Quảng Ninh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Để bảo tồn hát nhà tơ – hát, múa cửa đình nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung, huyện đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/HU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết – Sáng tạo – Tự tin – Thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử – văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của bảo tồn di sản, văn hóa dân tộc; tăng cường công tác sưu tầm, biên soạn những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể; tạo môi trường văn hoá thuận lợi để các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp được phát huy trong đời sống. Hằng năm, chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc huyện gắn với Lễ hội đình Đầm Hà, đình Tràng Y thu hút đông đảo người dân tham gia. Hiện trên địa bàn huyện có 1 đội hát Nhà Tơ, múa cửa đình tại Thị trấn Đầm Hà với 20 thành viên; 1 Đội hát nhà tơ đình Tràng Y, xã Đại Bình với 15 thành viên; 1 CLB Văn nghệ Người cao tuổi thị trấn Đầm Hà với 24 thành viên duy trì tập luyện, truyền dạy hát Nhà Tơ – hát, múa cửa đình và tham gia phục vụ Lễ hội Đình.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể hát Nhà Tơ – hát, múa cửa đình; công tác tổ chức Lễ hội đình Đầm Hà, Lễ hội đình Tràng Y; giải pháp, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh cần xác định công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể hát Nhà Tơ, tổ chức Lễ hội đình Đầm Hà, Lễ hội đình Tràng Y là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng chí đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Đình của các xã, thị trấn, các đơn vị. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các xã, thị trấn cần tiếp tục rà soát, thành lập các CLB, đội văn hóa dân gian; tăng cường kết nối hoạt động, tổ chức giao lưu các CLB; gắn hoạt động văn hóa dân gian với các trường học, phát triển thành viên trẻ; gắn kết hoạt động văn hóa dân gian với các hoạt động khác; rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB; tham mưu nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động của các CLB; rà soát các nội dung trong Đề án, Nghị quyết đã ban hành có liên quan để triển khai thực hiện; tăng cường nội dung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vào giảng dạy lịch sử Đảng bộ huyện; tham mưu, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả; rà soát, ban hành chương trình hành động của Trung tâm văn hóa – thể thao cấp xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về  phương án giải quyết đề nghị về cấp đất ở theo Báo cáo số 132-BC/ĐU ngày 3/1/2023 của Đảng ủy xã Quảng An về kết quả rà soát hộ khó khăn về đất ở, nhà ở năm 2022; công tác triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023; Kế hoạch triển khai cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”; kiện toàn thành viên BCĐ 35, giảng viên kiêm nhiệm giảng dạy LLCT và nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)