Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện

Ngày 19/10, huyện Đầm Hà đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ triên khai nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện; thống nhất một số nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND của UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện và Kế hoạch số 01/KH-BTC của Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện, các tiểu ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú: tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, trên cổng thông tin điện tử huyện, website huyendamha.vn, trang DDCI Đầm Hà, các hội nghị từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền trực quan thông qua các cụm pano, băng zôn, khẩu hiệu.v.v.; phối hợp thực hiện biên tập đề cương ấn phẩm “Đầm Hà- đánh thức tiềm năng, xây dựng clip xúc tiến đầu tư, phim tài liệu, xây dựng chuyên trang đặc biệt trên Báo Quảng Ninh và báo Nông thôn ngày nay; thống nhất nội dung, kịch bản sơ bộ chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; xây dựng kịch bản chương trình; đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch; triển khai, lựa chọn các hạng mục công trình gắn biển chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện gồm 5 công trình cấp huyện, 15 công trình cấp xã, thị trấn. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần.v.v. cũng được triển khai tích cực. Các đơn vị, các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về nội dung tiếp thu, điều chỉnh phương án tuyên truyền, trang trí khánh tiết sau khi có thẩm định của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; nội dung chương trình, kịch bản chi tiết, đề cương, lời bình phim tài liệu, diễn văn kỷ niệm, danh sách đại biểu, khách mời; nội dung ấn phẩm “Đầm Hà – Đánh thức tiềm năng”, clip xúc tiến đầu tư; các hạng mục gắn biển công trình chào mừng.v.v.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban tổ chức, các tiểu ban tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo đúng tiến độ; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm. Đồng chí lưu ý cần chuẩn bị sẵn các phương án, kịch bản phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19; thống nhất lựa chọn, gắn biển 20 công trình. Các đơn vị, các xã, thị trấn, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, thiết thực chào mừng 20 năm Ngày tái lập huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)