Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn, lập danh sách chính thức 110 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh  tại 21 đơn vị bầu cử, qua đó cử tri sẽ lựa chọn 66 đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại đơn vị bầu cử số 18 huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn, lập danh sách 3 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó số đại biểu được bầu là 2 đại biểu. Huyện Đầm Hà đang tích cực triển khai các bước trong công tác bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công.

DANH SÁCH ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH – ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18 (HUYỆN ĐẦM HÀ)