Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy – Công đoàn Cơ quan Huyện ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 7/1, Đảng ủy – Công đoàn Cơ quan Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Tới dự có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện. Đồng chí Đặng văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2021, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Lễ kỷ nệm 20 năm Ngày tái lập Huyện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống có nhiều đổi mới. Việc thực hiện cải các hành chính trong cơ quan Đảng gắn với việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Công tác nội chính, chống tham nhũng, lãnh phí, cải cách tư pháp, tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo, phản ảnh được đẩy mạnh. Việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan Huyện ủy được thực hiện nghiêm túc. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cơ quan, đoàn thể công khai, dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Các chế độ của cán bộ, công chức được thực hiện kịp thời, dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức; nội bộ đoàn kết, thống nhất, không để xảy ra tiêu cực.

Bám sát Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề năm của tỉnh, của huyện, Công đoàn cơ quan Huyện ủy đã phát huy tốt vai trò quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên;  phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động tham gia góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Năm 2022, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy tiếp tục bám sát Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và chủ đề công tác năm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”; chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Một số chỉ tiêu phấn đấu: 100% đảng viên, cán bộ tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động của Đảng; 100% đảng viên, cán bộ, công chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021 – 2025. Phấn đấu 4/4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được khen thưởng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phàm kỷ luật; 5/5 cơ quan chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 100% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; có cán bộ, công chức đạt danh hiệu  chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh; 100% các đoàn thể cơ quan đạt vững mạnh xuất sắc và được cấp trên khen thưởng; Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan Huyện ủy năm 2021. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệp vụ giúp cho cấp ủy huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng theo hướng trọng tâm, trọng điểm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm ta, giám sát, thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra; tích cực chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua; tạo điều kiện để các tổ chức hội đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt chương trình, kế hoạch; quan tâm nâng cao đời sống cho cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan vững mạnh.

Khen thưởng cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy đã khen thưởng cho 1 tập thể 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời