Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ huyện Đầm Hà: Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965)

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Ninh lần thứ V, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III. Bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III diễn ra vào tháng 03/1961; Đại hội  đã bầu Ban Chấp hành (BCH) gồm 15 đồng chí, bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Trần được bầu làm Bí thư BCH Đảng bộ huyện. Đại hội xác định và đề ra nhiệm vụ  phát triển kinh tế xã hội trong năm 1961 : “Tự lực giải quyết vấn đề lương thực, xây dựng cơ sở công nghiệp địa phương, phát triển thủ công nghiệp…tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và phát triển sản xuất. Tập trung mọi khả năng, dồn sức phát triển văn hóa xã hội theo phương châm: tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội. Để thúc đẩy kinh tế phát triển phải chú ý áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, kỹ thuật vào sản xuất”. Sau hơn 1 năm bền bỉ phấn đấu, huyện đã trở thành đơn vị khá nhất của tỉnh Hải Ninh về sản xuất nông nghiệp; cơ bản giải quyết xong nạn đói; đồng bào vùng cao không những có lương thực  dự trữ  mà còn bán cho Nhà nước 70 tấn lương thực.

Tháng 2 năm 1962, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV. Đại hội đã bầu BCH gồm 17 đồng chí, bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Đức Trần được bầu làm Bí thư Huyện ủy. Đảng bộ huyện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, củng cố Hợp tác xã, phát triển ngành nghề, xây dựng cơ sở vật chất, trên cơ sở đó mà nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; ra Nghị quyết chuyên đề về công tác thủy lợi, nhất là hệ thống kênh mương, đê điều, mạng lưới giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động quần chúng thực hiện đoàn kết các dân tộc, hướng dẫn đồng bào vùng cao phát triển sản xuất; phát động học tập lá cờ đầu Bắc Lý với chiến dịch diệt giặc dốt; tăng cường công tác an ninh trật tự, trị an, xây dựng củng cố lực lượng vũ trang, không ngừng cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan âm mưu của kẻ thù. Đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; phát động phong trào thi đua sôi nổi, học tập cac điển hình tiên tiến trên toàn miền Bắc với tinh thần: “Tất cả vì Chủ nghĩa xã hội, tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Từ ngày 9 đến ngày 11/5/1963, Đảng bộ huyện tiến hành Đại hội lần thứ V. Đại hội đã bầu BCH gồm 17 đồng chí; 5 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Phạm Kim Khánh được bầu làm Bí thư, đồng chí Hồng Lâm được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội đề ra nhiệm vụ: “Tích cực phát triển nông, lâm, ngư nhiệp, kể cả trồng trọt và chăn nuôi một cách toàn diện và mạnh mẽ vững chắc để đưa mức sống nhân dân các dân tộc lên trung nông; phát động phong trào thi đua sâu rộng trồng dâu nuôi tằm; phát triển công nghiệp địa phương, thủ công nghiệp để tăng nhiều mặt hàng cho sản xuất. Chỉ đạo tốt cuộc vận động cải tiến quản lý Hợp tác xã nông nghiệp, cải tạo thủ công nghiệp, phát triển củng cố hợp tác xã mua bán và tín dụng…; phát động phong trào toàn Đảng, toàn dân tham gia quản lý thị trường bình ổn giá cả; củng cố chính quyền chuyên chính vô sản, xây dựng dựng vùng cao tiến kịp vùng thấp trở thành căn cứ địa vững chắc; tăng cường vai trò lãnh đạo tập trung dân chủ của Đảng, ra sức phát triển Đảng”. Đại hội ra Quyết tâm thư gửi BCH Đảng bộ tỉnh Hải Ninh biểu thị quyết tâm thi đua sôi nổi thực hiện kế hoạch Đại Phong làm giàu để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp một cách toàn diện mạnh mẽ, vững chắc; ra sức phát triển Đảng, củng cố chi bộ “4 tốt”; tích cực củng cố Hợp tác xã tiến hành công tác 3 khoán ở các Hợp tác xã trong huyện. Với những thành tích đạt được trong 3 năm (1961 – 1963) Đầm Hà được tỉnh Hải Ninh công nhận là huyện dẫn đầu toàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 1963, các ban, ngành của huyện đã được tỉnh trao tặng 17 lá cờ tiên tiến các loại.

Ngày 14/1/1965, trong bối cảnh kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III khởi xướng sắp hoàn thành; đế quốc Mỹ tiến hành các hoạt động đánh phá miền Bắc, Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng về dự và phát biểu. Đại hội đã bầu BCH gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; đồng chí Hồng Lâm được bầu làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Cường được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy.  Đại hội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là công tác xây dựng Đảng. Thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã mở đợt sinh hoạt chính trị chỉnh huấn mùa xuân với 3 nội dung lớn: Nâng cao ý thức phấn đấu, tinh thần cách mạng, vươn lên hàng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường tinh thần đoàn kết đồng chí và hợp tác xã hội chủ nghĩa; bồi dưỡng lối sống cần cù giản dị, tiết kiệm trong sạch và lành mạnh, bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân. Qua đó chất lượng đảng viên, sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước mắt của địa phương. Đến hết năm 1965, Đầm Hà có 62,1% chi bộ, 82% đảng viên đạt tiêu chuẩn “4 tốt”.

HTX Bắc Sơn – xã Đầm Hà được nhận cờ thưởng của tỉnh trong lao động sản xuất năm 1962

Trải qua chặng đường 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch lần thứ nhất (1961 – 1965), vượt lên khó khăn, vất vả, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã kiên cường phấn đấu để tiếp tục phát triển đi lên, ngày càng vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành về nhiều mặt, vững vàng về tư tưởng chính trị, đáp ứng được đồi hỏi của cách mạng đặt ra. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện; diện mạo nông thôn được đổi mới; văn hóa xã hội chủ nghĩa dần được hình thành và đi vào cuộc sống.

Thanh Nga – Trung tâm TT&VH (Theo “Lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà 1945 – 2005”)

Trả lời