Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẦM HÀ DẤU ẤN NHIỆM KỲ 2015-2020

Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, 5 năm qua, huyện Đầm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, ghi nhiều dấu ấn trên các bình diện: Công tác xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng, an ninh; tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã tập trung trí tuệ, sức lực, vận dụng sáng tạo, điều hành linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế ở địa phương, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và đạt được những thành tựu quan trọng.

Kết quả nổi bật:

Nhờ các giải pháp hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đến nay bức tranh kinh tế xã hội của huyện có nhiều khởi sắc: Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,17%; quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng; Tổng giá trị sản xuất tăng 51,54%, Cơ cấu kinh tế có sự chuyển đổi tích cực. Tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản chiếm 39,13%;%; thương mại – dịch vụ 31,88 %; công nghiệp – xây dựng 28,99. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện (2016 – 2020) ước đạt 242,6 tỷ đồng. Kinh tế nông thôn phát triển nhanh, Điều kiện sống, sinh hoạt của người dân tăng cao, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo tiền đề cho viêc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.620 USD, tăng 2,1 lần so năm 2015.

Một góc đổi thay của quê hương Đầm Hà

Công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của huyện và các địa phương, đơn vị. Hoạt động của HĐND các cấp được tăng cường, công tác điều hành của UBND huyện tiếp tục được đổi mới, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và vận động các tầng lớp nhân dân, qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng  khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh; Công tác cải cách hành chính được thực hiện chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đồng bộ. Đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm hành chính công huyện; 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được đầu tư hiện đại, bảo đảm liên thông xử lý thủ tục hành chính; Giáo dục, đào tạo được quan tâm, chăm lo có nhiều đổi mới và phát triển. Năm 2019, huyện có 29/29 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo được sự đồng thuận, vào cuộc của các cấp, ngành. Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư; 100% thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa, sân vui chơi. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện bộ quy tắc ứng xử người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Song song với các mục tiêu phát triển KT – XH, công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, luôn phải đi trước một bước. Trọng tâm là việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm của huyện, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Chủ động quyết liệt triển khai thực hiện Đề án 25 gắn với Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh và các quy định nêu gương của cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự lan toả sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phương hướng, mục tiêu, phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, đột phá”, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Đầm Hà xác định mục tiêu: tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo quốc phòng an ninh. Chủ động đổi mới, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng đời sồng nhân dân khá giả, huyện Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Cùng với đó, Đảng bộ huyện Đầm hà xác định tập trung phát triển theo hướng là huyện nông nghiệp – thương mại, dịch vụ – công nghiệp; trở thành một trong các trung tâm trọng điểm thương phẩm thủy sản; vùng sản xuất và chế biến nông sản, thủy hải sản cho các tiểu vùng, các khu kinh tế cửa khẩu  Trung Quốc.

Mời gọi thu hút đầu tư

Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, bám sát thực tiễn, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước trong việc mời gọi xúc tiến thu hút các nhà đầu tư lớn như:  Tập đoàn GFS, Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Hiền Lê; Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn MLK, Công ty cổ phần CTBIO Việt Nam, Tập đoànTH trueMilk.v.v. Thông qua đó để triển khai phát triển khu chăn nuôi công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản, dược liệu, khu du lịch sinh thái biển đảo, khu du lịch trải nghệm làng văn hóa các dân tôc, khu đô thị…nhằm tạo động lực, thúc đẩy Đầm Hà tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.

Khu nuôi tôm Công nghệ cao

 Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao 

Song song với các mục tiêu phát triển KT – XH, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, giữ vững và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo đột phá mới dựa trên hệ thống kết cấu hạ tầng động bộ, hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý,các chính sách an sinh xã hội; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đầm Hà, Đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch; tập trung ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường.

Chung tay xây dựng làm đường nông thôn mới

Bãi biển Đảo Đá Dựng

Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phải trú trọng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng củng cố tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường phát triển Đảng, nhất là coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên là người dân tộc thiểu số; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, phát huy dân chủ, khơi dậy khát vọng đổi mới, nâng cao sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện,  tạo tiền đề, động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Đại Nghĩa – Trung tâm TT&VH Đầm Hà