Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà thực hiện nghi thức Lễ chào cờ trong toàn huyện

Thực hiện công văn số 953-CV/HU về việc “tổ chức nghi lễ chào cờ Tổ Quốc, hát Quốc ca; treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan đơn vị, hộ gia đình trong các dịp lễ, Tết trên địa bàn huyện, sáng ngày 4/11, huyện Đầm Hà đã tổ chức thực hiện nghi thức Lễ chào cờ và hát Quốc ca tại tất cả các cơ qua, đơn vị trên địa bàn.

Đúng 7h30 phút, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức trang nghiêm thực hiện nghi thức Lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tháng trước Quốc kỳ của Tổ Quốc.

Trong không khí trang nghiêm, trước Quốc kỳ Tổ Quốc và cờ Đảng Vinh quang, nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca được tiến hành trang trọng, ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả. Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, viên chức Trung tâm TT&VH thực hiện nghi thức lễ chào cờ tại trụ sở

Cán bộ, công chức Thị trấn Đầm Hà thực hiện nghi thức Lễ chào cờ tại trụ sở

Cán bộ, công chức xã Tân Lập thực hiện nghi thức Lễ chào cờ

Nghi thức lễ chào cờ và hát Quốc ca được huyện Đầm Hà triển khai định kỳ vào sáng thứ 2 đầu tuần của mỗi tháng tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)