Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà tập huấn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018

Ngày 6/12, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức tập huấn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với đảng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm cho các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các Chi, Đảng bộ trong huyện.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí được tiếp thu hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm đối với Đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý; Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành đồng thời ở các cấp và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Năm nay, việc kiểm điểm, đánh giá sẽ được thực hiện kỹ hơn, với nhiều nội dung; đánh giá tập thể trước rồi mới đến cá nhân, nhất là đối với các đồng chí giữ vị trí lãnh đạo. Trong đánh giá, kiểm điểm đòi hỏi phải nêu cao tính tự phê bình của đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tập trung đánh giá tư tưởng, lập trường, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra và nhiệm vụ được phân công, tránh đánh giá chung chung. Về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm. Các nội dung: Đối tượng, khung tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn các mức chất lượng, trách nhiệm thẩm quyền, cách thức thực hiện đều có những điểm mới, được điều chỉnh sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên hiện nay.

Năm nay công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm có nhiều điểm mới

Trong kiểm điểm phải phát huy dân chủ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Thực hiện đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai, theo tiêu chí, tiêu chuẩn, đúng quy trình nguyên tắc, quy định; gắn đánh giá xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

CTV. Trần Hoàn