Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Tăng cường trồng cây, trồng rừng bảo vệ môi trường

Huyện Đầm Hà có diện tích tự nhiên 32.724,6ha, trong đó tổng diện tích 3 loại rừng 19.677,26ha, diện tích cập nhật và theo dõi diễn biến rừng 2.110,69ha. Độ che phủ rừng toàn huyện 57,5%. Đối với Đầm Hà, rừng không chỉ có vị trí đặc biệt quan trọng trong phòng hộ, bảo vệ đầu nguồn, vùng ven biển mà còn đóng vai trò quan trọng đối với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Nhận thấy vai trò, tầm quan trọng của rừng, trong những năm qua huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân. Qua đó, tạo phong trào mạnh mẽ và huy động được các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị LLVT trên địa bàn tích cực trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Trong giai đoạn 2021-2023, diện tích trồng rừng toàn huyện đạt hơn 2.000ha, trong đó năm 2023 huyện Đầm Hà đã trồng được 50,3ha rừng gỗ lớn, cây bản địa Lim, Giổi, Lát. Diện tích các cây trồng được các tổ chức, cá nhân chăm sóc, bảo vệ và sinh trưởng, phát triển tốt. Việc triển khai tốt Tết trồng cây đã góp phần đẩy nhanh lộ trình thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trồng rừng gỗ lớn tại thôn Tầm Làng, xã Quảng An

Năm 2024, lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn quy mô cấp tỉnh được tổ chức tại huyện Đầm Hà. Diện tích trồng trong lễ phát động là 3ha cây lát hoa. Ngoài diện tích nêu trên, trong cùng thời điểm phát động, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Đầm Hà (là chủ rừng) sẽ trồng 6ha cây lát hoa tại 2 lô trồng rừng có vị trí gần khu vực trồng rừng trong lễ phát động cấp tỉnh. Trong Tết trồng cây năm 2024, Đầm Hà tiếp tục tập trung trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa có giá trị kinh tế cao, phấn đấu trồng rừng tập trung đạt 770 ha. Trong đó rừng gỗ lớn Lim, Giổi, Lát đạt trên 50 ha; trồng phân tán cây bản địa Lim, Giổi, Lát đạt trên 25.000 cây; Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng ổn định là 57,5% và nâng cao chất lượng rừng

Hiện nay, huyện Đầm Hà đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết cho lễ phát động cấp tỉnh “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn được tổ chức tại huyện vào ngày 15/2/2024 (tức ngày 06 tháng giêng năm Giáp Thìn) tại Tiểu khu 328 khu vực rừng phòng hộ hồ Đầm Hà Động thuộc bản Thanh Lâm, xã Quảng Lâm.

Quốc Nghị