Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà – Niềm tin và kỳ vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Những ngày này, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đầm Hà đang đặt niềm tin trọn vẹn và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội. Mong rằng Đại hội Đảng sẽ đưa ra nghị quyết hợp lòng dân, tạo được sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế ở giai đoạn tới.

* Anh Nguyễn  Quyết Thắng – Phó Bí thư Huyện Đoàn Đầm Hà: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trình độ kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật,
 lập nghiệp, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học… góp phần phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cũng như các cán bộ Đoàn trong cả nước, tôi mong muốn và kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ thông qua thêm nhiều nội dung, chủ trương trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao gắn với công tác phân luồng giáo dục ứng dụng công nghệ ngay từ cấp học THCS; có nhiều hơn nữa chính sách trong việc đổi mới chú trọng bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng cách mạng, lối sống, văn hóa, nghề nghiệp cho thanh niên, chăm lo xây dựng lớp thanh niên có lòng yêu nước, có ý chí vươn lên, có kỹ năng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn thiện chiến lược phát triển thanh niên trong giai đoạn tiếp theo đáp ứng nhu cầu học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong bối cảnh mới.

Ông Lê Thanh Bình, thôn Yên Hàn, xã Đầm Hà: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và an toàn sinh học.

Là một người nông dân tôi mong rằng Đại hội XIII của Đảng sẽ có những chính sách hợp lý để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và an toàn sinh học. Có những chính sách khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất hoặc tạo cơ chế thuận lợi để các công ty, doanh nghiệp thuê lại đất. Với những cá nhân tích tụ ruộng đất diện tích lớn cần được tạo điều kiện về vốn vay và các thủ tục pháp lý nghiệp thuê lại đất. Với những cá nhân tích tụ ruộng đất diện tích lớn cần được tạo điều kiện về vốn vay
 và các thủ tục pháp lý để phát triển mô hình kinh tế thuận lợi. Đặc biệt cần quan tâm đến các chính sách hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm nông sản, khuyến khích nông dân phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có giá trị cao an toàn sinh học. Cần tập trung cho nông nghiệp cả về cơ sở hạ tầng và công nghệ để phát huy hết tiềm năng, lợi thế về đất đai. Qua Đại hội lần này, tôi mong rằng Đảng và Nhà nước sẽ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ hợp lý để trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn cho nông dân là các chủ trang trại, các nhóm hộ nông dân trong việc tiếp cận các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh giúp nông dân thực hiện các hợp đồng cung ứng dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Quốc Nghị – trung tâm TT&VH Đầm Hà