Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà dự trực tuyến: Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 216 điểm cầu, với sự tham dự của hơn 22.800 đại biểu. Dự tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thông tin chuyên đề, giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách ra mắt vào đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013 – 2023). Cuốn sách gồm 612 trang với 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao. Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Đồng chí Nguyễn Thái Học đã giới thiệu khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” quý về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, là tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân. Cuốn sách đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Về những điểm mới ấn tượng của cuốn sách, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, trước hết về hình thức, đây là cuốn sách bao gồm cả nội dung và hình ảnh. Cuốn sách có kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”; giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, bạn bè quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Báo Quảng Ninh

Cũng tại hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thông tin về việc triển khai Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh Báo Quảng Ninh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nội dung hội nghị là 2 vấn đề có tính logic, gắn kết chặt chẽ nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa.Thực tiễn những năm gần đây ở tỉnh Quảng Ninh càng minh chứng sâu sắc chân lý: cán bộ đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ là công tác đặc biệt quan trọng. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ công chức viên chức càng nhận thức sâu sắc phải thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bởi đây là nhiệm vụ “then chốt” bảo đảm cho sự thành công cho các lĩnh vực khác. Trong đó, phải đặc biệt đổi mới công tác cán bộ – khâu “then chốt của then chốt”, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương trong tình hình mới.

Với một tỉnh công nghiệp, dịch vụ, phát triển năng động, cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc như Quảng Ninh đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh và trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có tầm nhìn và khả năng tiếp cận cái mới, lý luận sâu sắc. Lựa chọn bố trí người đứng đầu “đúng người, đúng việc” thực sự nêu gương về tư tưởng chính trị – đạo đức lối sống; nêu gương về thái độ tôn trọng dân, phát huy dân chủ và đức khiêm tốn, nêu gương thực hành đoàn kết, đại đoàn kết; nêu gương về phương pháp và phong cách làm việc khoa học, cẩn thận, chu đáo, lãnh đạo và quản lý dựa trên các chuẩn mực dân chủ, khoa học, luật pháp, kỷ cương và sự gương mẫu về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, “nói ít làm nhiều”, “nói đi đôi với làm”, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, vận hành hiệu quả cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện nhân tố mới; kịp thời phát hiện và kiên quyết sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, làm việc cầm chừng, hiệu quả công tác thấp, không có sản phẩm cụ thể; vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giảm sút uy tín…

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; tránh tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, nhất là với một tỉnh có nhiều tài nguyên thiên nhiên, khoảng sản, có nhiều lợi thể, có tốc độ phát triển bứt phá như Quảng Ninh. Thực tế cho thấy, mâu thuẫn này được giải quyết thì mâu thuẫn mới lại xuất hiện, nhiều khi phức tạp hơn; khó giải quyết hơn; nếu chủ quan, tự mãn, say sưa với thắng lợi, không thấy hết những khó khăn ở phía trước thì rất dễ bị vấp váp, bị tụt hậu, thậm chí đi đến sai lầm. Phải tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý sai phạm, tăng cường kiểm soát quyền lực, gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng Đảng. Chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các sai phạm, quyết liệt có biện pháp khắc phục, ngăn ngừa hiệu quả tiêu cực từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn; Tập trung nỗ lực, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh làm nòng cốt, hạt nhân lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước về hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Quảng Ninh chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng và có kết quả, hiệu quả đo lường được theo phương châm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách”, “Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp thật sự hài lòng”. “Làm đúng, làm nhanh và làm tốt. Thực hành phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân”; phải lấy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền… làm thước đo đánh giá việc học tập và làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tin: Báo Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nghị