Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà dự Hội nghị trực tuyến Thống kê toàn quốc

Sáng ngày 17/3/2022, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện có Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thống kê khẳng định: Thông tin thống kê đóng vai trò hết sức quan trọng, là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý, là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo tình hình KT-XH cả nước và của từng ngành, lĩnh vực, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định các chính sách. Trong những năm qua, Thống kê Việt Nam với nòng cốt là Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã không ngừng nỗ lực, ứng dụng công nghệ thông tin; kiện toàn mô hình tổ chức; nâng cao trình độ, năng lực của người làm công tác thống kê, đáp ứng nghiệp vụ chuyên môn. Công tác thống kê được thực hiện nghiêm túc, bài bản với quy trình và phân công cụ thể từ hoạt động thu thập, tổng hợp, xử lý đến công bố, lưu trữ thông tin thống kê. Từ đó, hệ thống các văn bản pháp luật về thống kê được sửa đổi kịp thời, sát với điều kiện thực tế và được triển khai có hiệu quả. Thống kê nhà nước đã bảo đảm thông tin thường xuyên và đột xuất cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và chính quyền địa phương thông qua báo cáo tình hình KT-XH; các báo cáo chuyên đề; các kịch bản tăng trưởng kinh tế; kịch bản điều hành giá của một số mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thống kê thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế, như: Chưa có cơ sở dữ liệu tập trung, ứng dụng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ; sự phối hợp chia sẻ dữ liệu từ bộ, ngành và địa phương cho Tổng cục Thống kê còn chưa hiệu quả. Công tác thống kê của một số bộ, ngành và địa phương chưa thực sự được quan tâm dẫn đến thiếu thông tin hoặc thông tin không đầy đủ, kịp thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành KT-XH…

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành và địa phương đã tham luận nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê tập trung thông qua việc đánh giá lại kết quả triển khai thực hiện Luật Thống kê; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực với quyết tâm xây dựng một bộ máy thống kê vững mạnh nhằm cung cấp thông tin hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, phục vụ người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh- baochinhphu.vn

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của ngành thống kê, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Ngành thống kê đã cơ bản hoàn thành vai trò “là tai, là mắt”, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp. Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, thực tiễn được thể hiện rất rõ qua các con số thống kê, những thông tin quan trọng được hình thành từ công tác thống kê. Việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng phải dựa trên cơ sở dữ liệu lớn. Do đó, để công tác thống kê hiệu quả, tổ chức ngành thống kê từ Trung ương đến địa phương được kiện toàn theo hướng chuyên môn hóa. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê được đẩy mạnh; từng bước vững chắc áp dụng các tiêu chuẩn thống kê quốc tế. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao nhận thức về thống kê, đặc biệt là người đứng đầu ở các cấp chính quyền. Thống kê phải toàn diện, đầy đủ, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, phải được lưu trữ và công tác thống kê phải hội nhập. Làm tốt hơn nữa công tác phân tích số liệu để đánh giá sát tình hình và sử dụng số liệu, phân tích đó có hiệu quả dữ liệu, số liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, “nói có sách, mách có chứng”.

Thủ tướng lưu ý phải giảm chi phí hành chính trong công tác thống kê và người dân phải được thụ hưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tinh giản biên chế phải đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng bộ máy hiệu lực hiệu quả gắn với xây dựng vị trí việc làm. Công tác đầu tư phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; đầu tư hơn nữa cho chuyển đổi số, xây dựng các nền tảng dùng chung; tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng, trình ban hành nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng để thi hành Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các cấp, các ngành; đẩy mạnh hợp tác quốc tế sâu rộng.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời