Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà dự hội nghị trực tuyến Tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Sáng ngày 27/9, Trung tâm Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022” cho những người làm công tác thông tin, tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có đại diện Trung tâm TT&VH huyện và cán bộ phụ trách thông tin tuyên truyền các xã, thị trấn.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được giới thiệu, quán triệt 4 chuyên đề, gồm: Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông, vai trò ý nghĩa và trách nhiệm của công tác thông tin, truyền thông trong thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của bộ, ngành; kỹ năng cung cấp thông tin phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và xử lý khủng hoảng truyền thông; tham luận của Cục Chuyển đổi số quốc gia về “Truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số”; kỹ năng viết tin, bài, thông cáo báo chí, ảnh, video mang tính tương tác trên môi trường điện tử…

Các đại biểu dự tập huấn tại huyện Đầm Hà

Thông qua, hội nghị tập huấn giúp các đại biểu bổ sung, nâng cao kiến thức về chương trình chuyển đổi số quốc gia; hiểu sâu hơn về vai trò, trách nhiệm của công tác thông tin, tuyên truyền trong thực hiện chương trình chuyển đổi số; đồng thời, được nâng cao thêm kiến thức, kỹ năng viết tin, bài trên môi trường điện tử.

Quốc Nghị