Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Để hoàn thành mục tiêu đến trước ngày 30/9/2020 hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Đầm Hà đang tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn.

Năm 2020, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Đầm Hà là 303,442 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh (162 tỷ đồng); vốn tiêu chí chấm điểm theo Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND tỉnh (61,493 tỷ đồng); vốn chương trình 135 (22,272 tỷ đồng); vốn nông thôn mới tỉnh hỗ trợ (14,299 tỷ đồng) và vốn cấp quyền sử dụng đất (37,4 tỷ đồng). Để kịp thời giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ, ngay từ đầu năm, huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án cụ thể; quyết liệt triển khai đồng bộ giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; làm tốt khâu giải phóng mặt bằng. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức giao ban xây dựng cơ bản kiểm điểm đánh giá tiến độ từng dự án, yêu cầu nhà thầu đăng ký tiến độ hằng tháng; giao Ban Quản lý dự án công trình huyện giám sát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng từng công trình, đôn đốc đơn vị thi công tập trung huy động nhân lực, phương tiện, nguyên vật liệu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ theo mức kế hoạch vốn được phân bổ. Cùng với đó, huyện khẩn trương rà soát kế hoạch đầu tư năm 2020; xem xét giãn, giảm một số dự án chậm tiến độ hoặc có tốc độ giải ngân chậm, để điều chuyển sang các dự án, công trình quan trọng, cần thiết khác. Đến ngày 20/8, huyện đã giải ngân được trên 157,408 tỷ đồng đạt 51,87%. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh đạt trên 82,902 tỷ đồng, đạt 51,17%; vốn ngân sách huyện trên 74,505 triệu đồng, đạt 52,68%.

Để hoàn thành mục tiêu đến 30/9, giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Đầm Hà tiếp tục tập trung quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án; yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện khối lượng theo đúng cam kết; tiếp tục vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án; đồng thời đẩy mạnh thu ngân sách để có nguồn vốn bố trí kịp thời chi đầu tư theo đúng kế hoạch phân bổ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)