Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Đảng bộ xã Đại Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ

Trong 2 ngày (25-26/3), Đảng bộ xã Đại Bình đã tổ chứ Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; thành viên Tổ duyệt văn kiện và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Đại Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. kinh tế có bước phát triển mạnh. Giá trị sản xuất nông – ngư – lâm nghiệp bình quân tăng 12,5 tỷ đồng/năm. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp bình quân đạt 1,14 tỷ đồng/năm. Tổng giá trị thương mại, doanh thu dịch vụ bình quân đạt 3,83 tỷ đồng/năm. Kết cấu kinh tế hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Diện mao nông thôn có nhiều khưởi sắc. Năm 2018, xã Đại Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được quan tâm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được chú trọng. Đời sống của nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 43,58 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,3%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Hàng năm, Đảng bộ xã đều đạt trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, xã Đại Bình xác định về cơ cấu kinh tế của xã là: Nông, ngư, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,5%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 14,6%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 22%/năm; dịch vụ, thương mại tăng 19%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Phấn đấu đến năm 2023 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 6/6 thôn đạt thôn kiểu mẫu.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Đại Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần quan tâm trong công tác quản lý tài nguyên, đất đai; quản lý, phát triển du lịch, danh thắng. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ xã cần phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ để thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, kết quả để bổ sung những giải pháp có tính cụ thể, thiết thực nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng phương hướng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí nhấn mạnh: xã Đại Bình cần tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, bám sát vào định hướng của huyện để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, đột phá mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; phát huy tiềm năng, lợi thế để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; quản lý, khai thác tốt quỹ đất; khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm phát triển dịch vụ, du lịch; tăng cường quản lý quy hoạch, tài nguyên khoáng sản; xây dựng và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ; đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XVII

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 10 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã. Theo đó, đồng chí Đinh Ngọc Quyến được bầu tái đắc cử là Bí thư Đảng ủy xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Bình khóa XVII, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.

Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng đã bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)