Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 14/3/2020, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn và đạt được những kết quả quan trọng. Sản xuất nông, lâm nghiệp; thu chi ngân sách, thương mại, dịch vụ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng trưởng khá, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2019 ước đạt 68,8 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,6%/năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quản lý, điều hành bộ máy nhà nước có tiến bộ. Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề được quan tâm, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, nhờ đó từ năm 2016 đến 2019 toàn huyện tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1.445 hộ xuống còn dưới 32 hộ, bình quân giảm 2,84%/năm vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 và đề án 196 được triển khai hiệu quả, đến nay toàn huyện đã có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện được nâng cao; công tác văn phòng được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của HĐND huyện và UBND huyện. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, các chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phân công, quản lý đảng viên, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được thực hiện thường xuyên. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 11 đồng chí đi học lớp đảng viên mới, 15 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chuyển đảng chính thức cho 6 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ có 9 chi bộ với 78 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cơ quan chính quyền cần tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng vật nuôi, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, hàng hóa; lấy chăn nuôi và thủy sản là trọng tâm phát triển kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung hoàn thành công tác lập các quy hoạch, công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách; thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi; chủ động xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng tạo nguồn thu mới. Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp gắn với đào tạo nguồn nhân lực địa phương, quan tâm chỉ đạo xã hội hóa công tác giáo dục. Tập trung công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa trên địa bàn; tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tập trung chỉ đạo triển khai Đề án 25; phải thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra. Đảm bảo anh ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo ngay tại địa bàn dân cư. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt tính nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên, nâng cao năng lực đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng các cơ quan, đơn vị tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan chính quyền khóa 3

Sau một ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà