Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 8/5, Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đầm Hà đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.  Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ  tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN huyện Đầm Hà đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trước nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện vào cuộc sống.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện trình bày báo cáo tại Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 171.734m2 đất, 72.601 ngày công và đóng góp trên 13 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương, nhà sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang đô thị. Đến nay, huyện Đầm Hà đã có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,68%. Các chương trình phối hợp với chính quyền, các ngành và các tổ chức thành viên được triển khai tích cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, công tác hòa giải ngay từ cơ sở, trong  05 năm, các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải 219 vụ việc. Công tác xây dựng tổ chức và cán bộ MTTQ các cấp luôn được quan tâm, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với các chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp, 95% cán bộ trong các tổ chức thành viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; 100% khu dân cư thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam 18/11; phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp thực hiện công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 0,4% trở lên…

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng- Uỷ viên BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ huyện Đầm Hà trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Mặt trận tổ quốc huyện Đầm Hà cần tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, các phong trào các cuộc vận động thi đua yêu nước; đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng hiệu quả các danh hiệu gia đình văn hóa; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cấp chính quyền, tổ chức thành viên MTTQ và các đoàn thể chính trị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ từ huyện đến cơ sở triển khai đồng bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại hội đã hiệp thương bầu 45 vị vào Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Nềnh Quốc Sinh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Hình ảnh tại Đại hội:

Nhân dịp này, MTTQ huyện đã tặng quà và chia tay các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa III, không tham gia Ban Chấp hành UBMTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà khóa IV nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                  Minh Hải – Quốc Nghị ( TT TTVH Đầm Hà)