Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV: Niềm tin và kỳ vọng

Đảng bộ huyện Đầm Hà là một trong 3 đơn vị được BCH Đảng bộ tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (12 và 13/5/2020). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, gửi gắm nhiều kỳ vọng về một đại hội đổi mới, thành công.

Đồng chí Lương Thang – Nguyên Bí thư Huyện ủy Đầm Hà: “Sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ đức, đủ tài tham gia Ban Chấp hành khóa mới; xây dựng huyện phát triển toàn diện”:

Nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Thông qua Đại hội tôi mong muốn Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục có những quyết sách phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo để huyện ngày càng phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; quyết tâm phấn đấu huyện trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao vào năm 2025; tăng cường đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất; thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP. Tăng cường quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, những sản phẩm mang tính truyền thống, thương hiệu của huyện, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp nâng cao giá trị thu nhập trên 1 diện tích đất canh tác. Đồng thời mong muốn Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra các đồng chí tham gia BCH khóa mới vừa nhiệt tình, trách nhiệm, có đủ tư cách, tài năng, trí tuệ để lãnh đạo nhân dân; làm tròn trách nhiệm của Đảng và nhân dân giao phó. Tôi tin tưởng rằng với cách nghĩ, cách làm, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới, Đại hội Đảng sẽ thành công, góp phần đưa huyện Đầm Hà ngày càng phát triển.

Chị Phan Thị Thiết – Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lập: “Đổi mới, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo”:

Tôi rất vui mừng, phấn khởi và tự hào về những thành tựu của huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn huyện tiếp tục có những chủ trương, chính sách đổi mới tạo tính đột phá trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đối với hội phụ nữ, mong muốn Đại hội tiếp tục có sự quan tâm, có thêm nhiều chính sách đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, cũng như có chính sách bình đẳng giới, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tiếp tục được tham gia các hoạt động xã hội, tham gia quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế gia đình. Góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương, cùng toàn Đảng bộ huyện hoàn thành thắng lợi các chỉ mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV.

Chị Sằn Cắm Kứu – Đảng viên Đảng bộ xã Quảng Lâm: “Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”:

Là đảng viên Đảng bộ xã Quảng Lâm, tôi mong muốn và kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện sẽ có những quyết sách mới để thúc đẩy sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường công tác giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, có chính sách hỗ trợ, quan tâm phát huy những giá trị văn hóa dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Đặng Hải Yến – Phó bí thư Đoàn thanh niên xã Đầm Hà: “Quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”:

Là một đảng viên trẻ, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết liệt và linh hoạt trong việc điều hành của chính quyền các cấp trong thời gian qua. Đặc biệt khi được tiếp cận, nghiên cứu 21 chỉ tiêu trọng tâm trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức infographic trên cổng thông tin điện tử, tôi cảm thấy tin tưởng và kỳ vọng vào một kỳ Đại hội đổi mới – sáng tạo – đột phá. Đồng thời mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm, định hướng, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, không ngừng học hỏi, nghiên cứu ứng dụng những cái mới trong học tập, lao động trong thời đại 4.0 và ngày càng có them nhiều đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đóng góp một phần sức trẻ xây dựng quê hương Đầm Hà ngày càng giàu đẹp.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)