Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc với cử tri huyện Đầm Hà trước Kỳ họp thứ 6

Chiều ngày 5/10/2023, đồng chí Trần Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh khoá XV, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đầm Hà trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ĐBQH Trần Thị Kim Nhung đã thông tin nhanh tới cử tri huyện Đầm Hà về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 23/10. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, thực hiện công tác giám sát và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước. Đồng thời, thông tin về kết quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, các văn bản trả lời kiến nghị cử tri cơ bản đã được các bộ, ngành, đơn vị liên quan phân tích, đánh giá; đưa ra các giải pháp hợp lý để giải quyết những tồn tại, bất cập, hạn chế trong các vấn đề kiến nghị mà cử tri đưa ra.

Đồng chí Trần Thị Kim Nhung, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh khoá XV, tiếp xúc cử tri huyện Đầm Hà

Các đại biểu, cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri huyện Đầm Hà thống nhất cao với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; đồng thời đóng góp ý kiến với Đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người có công; điều chỉnh quyền giao khu vực biển để nuôi hàu, hà diện tích trên 1 ha cho UBND cấp huyện, đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên biển.

Cử tri huyện Đầm Hà tham gia ý kiến gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được lãnh đạo huyện và các cơ quan chuyên môn trả lời làm rõ. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên đã được ĐBQH Trần Thị Kim Nhung tiếp thu để tổng hợp gửi tới Quốc hội trong kỳ họp tới.

Quốc Nghị