Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Đầm Hà

Ngày 1/7, Tổ Đại biểu số 1 – HĐND huyện Đầm Hà khóa V đã có buổi tiếp xúc cử tri Thị trấn Đầm Hà để thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đại biểu HĐND huyện thông báo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 22 HĐND huyện khóa V

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu số 1 – HĐND huyện đã thông báo tới cử tri Thị trấn Đầm Hà về thời gian, chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp thường lệ giữa năm) HĐND huyện khóa V. Theo đó, Kỳ họp thứ 22 HĐND huyện dự kiến sẽ diễn tra trong 1,5 ngày ( ngày 16 và 17/7/2024). Tại Kỳ họp, HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận về các báo cáo của HĐND, các ban của HĐND, Ủy ban MTTQ, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V; Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 22 HĐND huyện; Báo cáo các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện đã được Thường trực HĐND huyện thống nhất với UBND huyện để triển khai giữa 2 kỳ họp HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát “việc triển khai thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở năm 2022 và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2024”; Báo cáo kết quả giám sát “Giám sát việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025: Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; phân bổ chi sự nghiệp giáo dục năm 2024; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; tờ trình, dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành giải trình, chất vấn một số nội dung đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm; và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại biểu HĐND huyện thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND huyện cũng đã thông tin nhanh đến cử tri về kết quả kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V. Theo đó, 6 tháng đầu năm, huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Kinh tế – xã hội được duy trì, phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.739 tỷ đồng, bằng 47,2% KH, bằng 115,2% CK. Tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.492 tỷ đồng, bằng 47,1% KH và 122,9% so CK. Trong đó ngành dịch vụ đạt 486,5 tỷ đồng chiếm 33,7%. Chương trình xây dựng nông thôn mới, OCOP, đề án trồng cây ăn quả, phát triển các mô hình phát triển sản xuất được quan tâm chỉ đạo. Tổng thu ngân sách thực hiện 6 tháng ước đạt 638.629 triệu đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao, 71% dự toán huyện giao, bằng 145% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách trên địa ước đạt 38.021 triệu đồng, bằng 24% dự toán tỉnh giao, 22% dự toán huyện giao, bằng 79% cùng kỳ. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng cơ bản, quy hoạch, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Việc thực hiện chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

6 tháng cuối năm 2024, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện đã đề ra; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tập trung triển khai hiệu quả các đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn; tăng sản lượng, chất lượng, giá trị của sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp. Hoàn thành việc thành lập 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung hoàn thành giao khu vực biển, bãi triều. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tập trung các giải pháp thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đề án giao thông nông thôn. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản lí Nhà nước. Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm. Tập trung giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống cho nhân dân. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.v.v.

Cử tri Thị trấn Đầm Hà tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thị trấn Đầm Hà đã bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền; phấn khởi trước những kết quả huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông; quản lí vỉa hè; hỗ trợ tái định cư sau giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình; hệ thống cấp thoát nước; khắc phục tình trạng ngập úng tại một số khu dân cư; quản lí đô thị; đấu nối nước sạch v.v.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tổng hợp, tiếp thu ý kiến của cử tri

Đồng chí Đoàn Văn Tân – Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đầm Hà trả lời, lãm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Thị trấn Đầm Hà đã được lãnh đạo Thị trấn Đầm Hà tiếp thu, trả lời làm rõ. Những ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm, quyền hạn của huyện, Tổ đại biểu số 1 – HĐND huyện sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND huyện và gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)