Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Quảng Tân

Ngày 1/1/2020, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Quảng Tân, xã Quảng Lợi đạt chuẩn nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại diện Ban Xây dựng nông thôn mới, Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; các đồng chí thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện; lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện, các xã, thị trấn; Bí thư, Phó bí thư, Ban công tác mặt trận, trưởng thôn bản, khu phố trên địa bàn.

Tại buổi lễ, huyện Đầm Hà đã công bố quyết định số 5546/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có xã Quảng Lợi; Quyết định số 837/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1028-QĐ/HU ngày 31/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thành lập Đảng bộ cơ sở xã Quảng Tân, chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tân nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Quyết định thành lập Đảng bộ xã Quảng Tân

Đồng chí Vũ Thành Long – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định và bằng công nhận xã đạt chuẩn thôn mới cho xã Quảng Lợi

Theo đó, sẽ nhập toàn bộ 9,38 km2 diện tích tự nhiên và dân số 2.288 người của xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân. Tên gọi đơn vị hành chính mới là xã Quảng Tân. Sau khi sáp nhập, xã Quảng Tân có 15,41 km2 diện tích tự nhiên; quy mô dân số 5.103 người. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ 4 đồng chí, Phó bí thư Đảng ủy xã 3 đồng chí; đồng chí Lê Văn Huấn – Huyện ủy viên được chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính nhằm sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; tạo điều kiện để tập trung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, hình thành nguồn quỹ đất dồi dào để thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tạo thành vũng chuyên canh nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất giống, sản xuất sản phẩm OCOP; phát triển du lịch, dịch vụ. Đồng chí đề nghị, sau khi sáp nhập, xã Quảng Tân cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhanh chóng ổn định vào hoạt động; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; chuẩn bị tốt nhân sự và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên, chăm lo đời sống cho nhân dân; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo mọi điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thông chính trị.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)