Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Công bố quyết định hợp nhất cơ quan Uỷ ban kiểm tra với Thanh tra huyện

Ngày 11/4, Huyện ủy Đầm Hà tổ chức công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc hợp nhất Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao quyết định hợp nhất cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện

Đồng chí Lê Văn Ánh – Chánh Thanh tra Tỉnh tặng hoa chúc mừng

Căn cứ Quyết định 983-QĐ/TU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện Đầm Hà. Cơ quan có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Về tổ chức bộ máy; lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra gồm 01 Thủ trưởng và không quá 2 Phó thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện. Về biên chế; trước mắt, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi trao quyết định

Phát biểu tại buổi lễ công bố, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện là một trong những giải pháp nhằm “đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả”. Đồng chí yêu cầu Cơ quan hợp nhất khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.