Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

CÔNG AN HUYỆN TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN

Trong thời gian qua, Công an huyện Đầm Hà đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 330/KHPH–CAH–PGD&ĐT ngày 29/3/2019 giữa Công an huyện và Phòng GD&ĐT huyện Đầm Hà về tổ chức huấn luyện, tuyên truyền về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đầm Hà năm 2019. Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, trường học trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, an toàn giao thông góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động giáo dục. Trong tháng 9/2019 Công an huyện phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Đầm Hà đã tổ chức 07 lớp tuyên truyền về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cơ sở giáo dục cho 568 giáo viên, nhân viên của 29 trường học trên địa bàn huyện và tổ chức 01 lớp huấn luyện chuyên sâu cho 30 giáo viên kiêm nhiệm.

Tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông

Công an huyện tổ chức tuyên truyền tập huấn tập trung vào các nội dung gồm: Phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi học đường; tác hại và hiểm hoạ của ma túy; Ý chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông và thực hiện tốt “ Văn hoá giao thông”; Một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH; những kiến thức cơ bản về cháy, nổ; các biện pháp phòng cháy, tổ chức công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục; kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy; Tìm hiểu, thực hành cách sử dụng một số loại phương tiện PCCC và CNCH thông thường.

Công an huyện hướng dẫn cách xử lý cháy, nổ cho cán bộ, giáo viên các trường học

Thông qua việc hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ giáo viên kiêm nhiệm để họ trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền PCCC và CNCH trong các cơ sở giáo dục, từ đó nâng cao năng lực phòng ngừa, kỹ năng tự thoát nạn, ứng phó với các tình huống cháy, nổ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên các cấp học. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về phòng chống tội phạm, phòng ngừa tội phạm trong lứa tuổi học đường; tác hại và hiểm hoạ của ma túy; ý chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông cho đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường./.

Thân Hiếu – Công an Đầm Hà