Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Công an huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, thực hiện Luật Cư trú năm 2020

Thực hiện Quyết định số 2240/QĐ-BCA ngày 06/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thi hành Luật Cư trú trong Công an nhân dân; chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tại Kế hoạch số 2354/KH-CAT-PC06 ngày 10/5/2021. Để Luật Cư trú được triển khai thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đúng quy định về thời gian hiệu lực của Luật; ngày 09/7/2021 Công an huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Cư trú cho cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Thượng tá Trần Viết Luận – Phó Trưởng Công an huyện chủ trì Hội nghị.

Xác định việc triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, cải cách hành chính trong lực lượng CAND; thực hiện Kế hoạch số 2354/KH-CAT-PC06 ngày 10/5/2021 của Công an tỉnh, Công an huyện Đầm Hà đã triển khai Kế hoạch số 1020/KH-CAH ngày 20/6/2021 về đào tạo, tập huấn chuyên sâu những điểm mới về Luật Cư trú cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, thực hiện quản trị, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2021. Song song với công tác triển khai thực hiện Luật cư trú và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, Thị trấn củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chỉ đạo các đơn vị bố trí và lựa chọn cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc tốt; bố trí nơi tiếp công dân, đảm bảo thoáng mát, đủ chỗ ngồi cho công dân, niêm yết công khai về điều kiện, thủ tục giải quyết đăng ký cư trú…

Tại Hội nghị, CBCS đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Luật Cư trú và giới thiệu khái quát việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

CBCS nghiên cứu, thảo luận về những điểm mới trong Luật cư trú

Đồng chí Thượng tá Trần Viết Luận, Phó Trưởng Công an huyện đã quán triệt nội dung của Luật Cư trú năm 2020 và các Thông tư của BCA quy định về thi hành Luật Cư trú, nhất là những điểm mới của Luật mà người dân cần hết sức lưu ý thực hiện kể từ ngày 01/7/2021 như: khi vắng mặt tại địa phương từ 12 tháng trở lên phải khai báo tạm vắng hoặc đăng ký tạm trú nơi khác, các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú…; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, đổi mới các hình thức công dân thực hiện việc đăng ký để được giải quyết các thủ tục về cư trú.

Thượng tá Trần Viết Luận, Phó Trưởng Công an huyện phát biểu, chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Phó Trưởng Công an huyện cũng nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật Cư trú bằng nhiều hình thức rộng rãi, sinh động, cụ thể, dễ hiểu để người dân trên địa bàn tiếp cận được các nội dung trong Luật cư trú; lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các xã, thị trấn phải nghiên cứu, quán triệt thật kỹ các nội dung quy định của Luật, nhất là các quy định mới để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, tiếp tục thực hiện tốt 02 dự án của Bộ Công an cũng như đảm bảo công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Sau Hội nghị, Công an các xã, thị trấn sẽ tổ chức triển khai cho cán bộ, chiến sĩ nhất là cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú tiếp tục nghiên cứu Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, vận dụng kiến thức đã được đào tạo tập huấn để thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú trên địa bàn; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về cư trú trên địa bàn huyện./.

Tác giả bài viết: Thân Tú