Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Cơ quan Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2024

Ngày 11/1/2023, cơ quan Huyện ủy phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong năm 2023, các Ban, cơ quan xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Huyện uỷ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động, nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, tổng hợp, thông tin, phục vụ giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh tại địa phương. Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức đăng ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW4; tăng cường công tác chấn chỉnh kỷ cương hành chính, văn hóa công sở trong từng đơn vị từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về thực hiện các nhiêm vụ. Thực hiện kịp thời các chính sách cán bộ, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn khối.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Khen thưởng các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023

Ký kết giao ước thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, góp phần hoàn thành các yêu cầu công tác đề ra. Đồng thời, lưu ý việc khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác tham mưu, phối hợp và thực hiện các phong trào thi đua; tiếp tục bám sát nghị quyết, chương trình công tác năm 2024 của Huyện ủy, Ban Thường vụ và chỉ đạo của cấp ủy, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, giúp cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024. Để triển triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành công đoàn cơ sở khối Huyện ủy thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, trao tặng giấy khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

                                                                     Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)