Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chương trình nghệ thuật “Sắt son niềm tin với Đảng”

Tối ngày 28/9, huyện Đầm Hà đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội và chương trình nghệ thuật “Sắt son niềm tin với Đảng” chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan ngành dọc và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội hoàn thành đầy đủ, toàn diện 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIV và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó xác định 5 nhiệm vụ; 19 chỉ tiêu trọng tâm; 3 khâu đột phá; 15 đề án, chương trình trọng điểm với những nhiệm vụ thường xuyên và giải pháp lớn. Đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng”, Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV do các diễn viên quần chúng đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thể hiện được dàn dựng công phu, chuẩn bị chu đáo. Các tiết mục hát, múa đặc sắc, nội dung ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ kính yêu, vẻ đẹp quê hương, đất nước, mảnh đất và con người Quảng Ninh. Qua đó, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi cổ vũ, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)