Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chương trình nghệ thuật chung tay đẩy lùi Covid-19

Tối ngày 19/10/2021, tại huyện Đầm Hà, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền giữ vững địa bàn an toàn, chung tay đẩy lùi Covid-19.

Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục có nội dung tuyên truyền nhằm cổ vũ, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; khơi dậy và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua đại dịch; lan toả trong cộng đồng những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Các tiết mục với nội dung tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Chương trình nghệ thuật nhằm tăng cường tuyên truyền tới người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần cổ vũ và động viên tinh thần của toàn xã hội đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính và các Bộ ngành Trung ương với tinh thần quyết tâm cao “Chống dịch như chống giặc”.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH