Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2023

Bầu trưởng thôn, bản, khu phố là một trong những nhiệm vụ  chính trị  quan trọng mà cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đầm Hà đang tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, dự kiến toàn huyện sẽ tiến hành bầu trưởng thôn, bản, khu phố vào ngày 5/1/2020.

Thực hiện Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025”, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, bản, khu phố; Kế hoạch số 149/KH – UBND ngày 24/9/2019 của UBND huyện Đầm Hà về tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2023, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị, quy trình giới thiệu, hiệp thương nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

Thôn Phúc Tiến xã Tân Lập là thôn ven biển với 99% hộ dân làm ngư nghiệp, bà con thường xuyên đánh bắt, nuôi trồng thủy sản trên biển dài ngày do vậy mà để tuyên truyền cho ngư dân hiểu về chủ trương và tích cực tham gia đi bầu bầu trưởng thôn, xã Tân Lập và thôn Phúc Tiến đã chủ động tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, lồng ghép các cuộc họp thôn, tuyên truyền bằng miệng, cán bộ thôn trực tiếp gọi điện thoại thông báo cho các hộ khai thác, nuôi trồng thủy sản (nuôi lồng bè) về thời gian bầu trưởng thôn, qua đó bà con nhân dân nắm được chủ trương của Đảng và Nhà nước, bà con rất tin tưởng và ủng hộ. Sau khi thực hiện song 3 vòng hiệp thương giới thiệu nhân sự, chốt danh sách người ứng cử, từ ngày 23/12/2019 sẽ tiến hành niêm yết công khai danh sách cử tri và danh sách người ứng cử tại nhà văn hoa thôn. Ông Lê Văn Dưỡng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Phúc Tiến xã Tân Lập cho biết: “ thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện, xã chỉ đạo sát sao, thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng trong nhân dân, hiện nay thôn đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, rà soát đường trục thôn vận động nhân dân làm vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, treo cờ, phấn đấu cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao”. Ông Đinh Hồng Thắng, thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập cho hay: “bầu trưởng, phó thôn là nhiệm vụ quan trọng với gia đình ông và người dân bởi cán bộ thôn chính là người gần dân nhất, trực tiếp tuyên truyền các chủ trương của Đảng và nhà nước đến với nhân dân, do vậy gia đình sẽ tích cực tham gia để lựa chọn được người có đủ đức, đủ tài lãnh đạo nhân dân, xây dựng thôn ngày càng phát triển”.

Cán bộ thôn Nà Thổng tuyên truyền cho nhân dân về công tác bầu trưởng thôn

Còn tại xã Quảng An, ngay sau khi có sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức họp bàn, tiến hành rà soát, chuẩn bị về công tác nhân sự, đồng thời chỉ đạo triển khai các bước trong công tác bầu cử theo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, hiện nay xã đang gấp rút hoàn thiện mọi công việc cần thiết sẵn sàng cho ngày bầu cử sẽ diễn ra vào vào ngày 5/1/2020. Thôn Nà Thổng là thôn có 97% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có 73% là đồng bào dân tộc Dao, còn lại là bà con dân tộc Sán Dìu, Sán Chỉ, Mường, Tày….. Với địa hình thôn rộng, lại nhiều dân tộc sinh sống, tiếng nói khác nhau, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu, tích cực tham gia hưởng ứng bầu trưởng thôn, xã Quảng An đã chủ động lồng ghép công tác tuyên truyền với các hội nghị tiếp xúc cử tri, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, thôn chủ động giành nguồn kinh phí mua cờ phát cho các hộ dân treo trong toàn thôn chào mừng ngày bầu cử, huy động nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường, về cơ sở vật chất, hiện nay nhà văn hóa thôn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng đúng vào dịp bầu trưởng thôn, bà con nhân dân rất phấn khởi”.

Nhà văn hóa thôn Đông Thành xã Quảng An được nhân dân dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Không chỉ ở Nà Thổng hay Phúc Tiến, mà ở khắp các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện Đầm Hà nhân dân đều rất phấn khởi kết thúc năm 2019 với nhiều thắng lợi trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đến các thôn ta sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi, không khí náo nức của ngày bầu cử đã đến rất gần, đây sẽ là ngày hội lớn để người dân phát huy quyền làm chủ của mình lựa chọn ra đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài được nhân dân yêu mến, lãnh đạo các thôn ngày càng phát triển.

                   Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)