Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly tập trung khi có 200 người đi từ /đi qua vùng dịch trở về địa bàn huyện

Ngày 26/5, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về phương án triển khai tổ chức cách ly tập trung người đi từ/ đi qua vùng dịch trở về huyện; báo cáo kết quả công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Để đảm bảo cách ly y tế đối với người có yếu tố dịch tễ từ các vùng có dịch Covid-19 về cư trú trên địa bàn huyện; tăng khả năng tiếp nhận, sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp, huyện Đầm Hà xây dựng Kế hoạch triển khai phương án tổ chức cách ly tập trung khi có trên 1.500 người đi từ, đi qua vùng dịch trở về địa bàn. Trong đó có các phương án đảm bảo điều kiện về nhân lực, y tế, an ninh, hậu cần, cơ sở vật chất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí địa điểm, khu vực cách ly tập trung; phòng chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên trong cơ sở cách ly; phương án xử lý khi phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong cơ sở cách ly; phân công cụ thể cho từng thành viên, cơ quan, đơn vị khi có tình huống xảy ra.v.v.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về lựa chọn địa điểm phù hợp, bố trí nhân lực, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, phân công các tiểu ban phục vụ trong khu cách ly.v.v.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu và cơ quan, đơn vị, Phòng Y tế huyện tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch. Trong đó, tập trung rà soát , xác định địa điểm phù hợp nhằm phát huy hiệu quả tối đa, đảm bảo tính ổn định, lâu dài. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, tiểu ban điều hành cách ly cần xây dựng phương án tổng thể, chi tiết và dự trù kinh phí. Trước hết là xây dựng phương án cụ thể, bố trí địa điểm, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo có thể thực hiện cách ly tập trung khi có 200 người đi từ/đi qua vùng dịch theo chỉ đạo của Tỉnh. Ngoài lực lượng y tế, hậu cần, an ninh cần phân công, bố trí lực lượng, phương án thông tin, tuyên truyền tại khu cách ly. Đồng thời đảm bảo các hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ủy ban bầu cử (UBBC) đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đảm bảo đúng thời gian gian quy định. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử huyện đến cơ sở đảm bảo đúng thành phần và thời gian theo quy định của Luật bầu cử. UBBC huyện đã tổ chức tốt tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho hơn 200 thành viên BCĐ, UBBC huyện và 400 thành viên các ban bầu cử, Tổ trưởng, Thư ký và các thành viên cốt cán của các tổ bầu cử. Quy trình, các bước công tác bầu cử được triển khai bài bản, theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nội dung, hình thức đa dạng, hiệu quả, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo, thông tin liên lạc thông suốt. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Đầm Hà là một trong những địa phương có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao với 28.099/28.099 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 100%. Đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo cơ cấu, thành phần; không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.  Nhiều đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Văn phòng, cơ quan Tổ chức – Nội vụ cần bổ sung, đánh giá sâu hơn về kết quả, sự nỗ lực, chủ động, tích cực của cơ sở; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kịp thời của BCĐ, UBBC tỉnh; sự sáng tạo, chủ động trong triển khai công tác bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, phòng chống mưa lũ. Bổ sung thêm các giải pháp hiệu quả trong công tác điều hành ở từng nội dung; đánh giá kết quả công tác giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; công tác an ninh trật tự; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Về kết quả bầu cử, ngoài số liệu, cần phân tích diễn biến của ngày bầu cử; bổ sung số liệu, phân tích tỷ lệ đại biểu trúng cử ở từng cấp. Đồng chí đề nghị Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện rà soát lại các nội dung, hoàn thiện hồ sơ văn bản đảm bảo đúng Luật. Các đơn vị chỉ đạo thu hồi vật tư, trang thiết bị y tế tại các điểm bầu cử để tiếp tục phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công bố kết quả bầu cử theo quy định; chuẩn bị kế hoạch tổng kết công tác bầu cử và tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp Hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo nội dung Thường trực Huyện ủy được ủy quyền giải quyết theo quy định trong tháng 5/2021; báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 07 – KL/TW ngày 20/6/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 62 – CT/TW về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới và công tác tổ chức – cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)