Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống rét cho gia súc

Sáng ngày 7/2/2022, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác phòng chống rét cho gia súc và tình hình sản xuất đầu năm của HTX tại một số xã trên địa bàn huyện. Cùng đi có đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo Phòng NN&PTNT.

Tại các xã Quảng Tân, Quảng Lâm, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống rét cho gia súc tại một số hộ dân chăn nuôi trâu, bò ở các xã. Các hộ đều chủ động trong công tác phòng chống rét cho gia súc, đa số các hộ dân đã xây chuồng trại kiên cố, đảm bảo tích trữ thức ăn cho gia súc trong mùa rét…. UBND các xã đã bám sát các chỉ đạo của huyện, chủ động theo dõi tình hình thời tiết để thông tin, tuyên truyền tới nhân dân việc chủ động phòng chống đói rét cho gia súc.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức trong việc phòng chống rét cho gia súc; nhân dân cần chủ động đảm bảo vệ sinh chuồng trại để phòng tránh dịch bệnh cho gia súc; chủ động tích trữ thức ăn, không chăn thả trâu bò trong những ngày xảy ra rét đậm, rét hại; đối với các hộ chưa có chuồng trại kiên cố chủ động các vật liệu để giữ ấm cho gia súc khi có rét đậm xảy ra. Các xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thường xuyên chăn thả gia súc trên đồi, trong rừng chủ động các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại HTX Tuyền Huyền

Cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đến kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại HTX sản xuất, kinh doanh nông nghiệp Tuyền Huyền tại xã Quảng Tân. Theo báo cáo, trong năm 2022 HTX sẽ tăng số lượng đàn gà bố mẹ lên để đáp ứng nhu cầu con giống cho người dân trong và ngoài huyện; mở rộng mô hình liên kết chăn nuôi gà bản Đầm Hà trong các hộ dân và triển khai chế biến thương phẩm đối với sản phẩm gà thịt. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao sự chủ động, tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại HTX. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ gà bản Đầm Hà của thị trường ngày càng tăng, HTX cần chủ động mở rộng quy mô sản xuất và mô hình liên kết trong hỗ trợ con giống, bao tiêu sản phẩm cho người dân trên địa bàn huyện để tăng số lượng đàn gà bản Đầm Hà; Phòng NN&PTNT huyện cần hỗ trợ cho HTX trong việc bảo tồn, khai thác nguồn gen của giống gà bản địa.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH