Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi trả tiền bồi thường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái cho 41 hộ dân xã Quảng Tân

Vừa qua, huyện Đầm Hà đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân ở xã Quảng Tân có diện tích đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi Công trình Đường Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái giai đoạn sau điều chỉnh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đầm Hà đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 38 hộ dân có diện tích đất, tài sản trên đất và 3 hộ có phần mộ bị ảnh hưởng bởi công trình. Các hộ dân rất phấn khởi, đồng tình với chủ trương của Đảng và nhà nước, của tỉnh, sớm bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thẩm định song, đang ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho 35 hộ dân bị ảnh hưởng tại xã Quảng Tân.

Đến ngày 12/9, huyện Đầm Hà đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho 105 hộ dân tại các xã bị ảnh hưởng bởi cao tốc với số tiền trên 8,5 tỷ đồng và đang ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho 133 hộ. Đến nay huyện đã phê duyệt phương án bồi thường cho 238/282 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình.

                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)