Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi đoàn Công an huyện Đầm Hà: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề

Ngày 16/92021, Chi đoàn Công an huyện đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát phong phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và học tập 02 chuyên đề lý luận chính trị dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2021.

Tại chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát phong phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cán bộ Đoàn, đoàn viên đã được Bí thư Chi đoàn triển khai về 2 nội dung:

Nội dung thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung học tập 02 chuyên đề lý luận chính trị dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2021, cán bộ Đoàn, đoàn viên đã được Phó Bí thư Chi đoàn triển khai về 2 chuyên đề:

Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Chuyên đề 6: Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng chí Chìu A Nhì, bí thư Chi đoàn phổ biến ND sinh hoạt

Hoạt động với sự tham gia của BCH chi đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an huyện. Qua đó đã giúp cho mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh  niên  xây dựng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cùng đất nước cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Sau hoạt động, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người đoàn viên Công an trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Công an huyện Đầm Hà

Trả lời